Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIRANJU APV: POKRAJINSKA VLADA UPUTILA PREDLOG SKUPšTINI AP VOJVODINE DA BUDE PREDLAGAč ZAKONA O FINANSIRANJU APV


Pokrajinska vlada uputila je predlog Skupštini AP Vojvodine da bude predlagač Zakona o finansiranju AP Vojvodine.

Zajedno sa tom inicijativom, pokrajinskoj Skupštini upućen je i tekst za Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine, saopštio je Biro za informisanje Pokrajinske vlade.

U saopštenju se navodi da je rok za donošenje tog zakona istekao još 31. decembra 2008. godine, a da svaka inicijativa Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine, od Deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava, Platforme o polaznim osnovama za izradu zakona o finansiranju AP Vojvodine, formiranja radnih grupa za izradu, do sada nije urodila plodom.

"I dalje nadležnosti AP Vojvodine imaju nestabilno finansiranje. Ono je plod, pre svega, političkih dogovora i ne daje izvesnost u planiranju", kaže se u saopštenju i dodaje da su članovi Pokrajinske vlade na današnjoj sednici prihvatili i predlog Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u AP Vojvodini u 2015. godini.

"Uvažavajući smernice i preporuke evropske politike zapošljavanja, te ciljeve politike zapošljavanja definisane Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, prioriteti aktivne politike zapošljavanja u Vojvodini biće usmereni na realizaciju aktivnosti koje će dati rezultate na kratak rok, ali i na one koje će u srednjoročnom periodu dovesti do uspostavljanja stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti", stoji u saopštenju.

Osim uspostavljanja održivog trenda rasta zaposlenosti Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u 2015. godini, kako se ističe u saopštenju, obezbediće smanjivanje regionalnih razlika, povećanje produktivnosti, sprečavanje isključenosti sa tržišta rada i socijalnu inkluziju, zbrinjavanje viškova radnika kojima će radni odnos prestati po osnovu restrukturiranja preduzeća.

"Prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje - filijala u AP Vojvodini, broj nezaposlenih u pokrajini u decembru 2014. godine iznosio je 184.279, što je 7,8 odsto ili za 15.491 lice manje u odnosu na isti mesec 2013. godine. Trend smanjivanja broja nezaposlenih u AP Vojvodini se nastavio i u odnosu na decembar 2003. godine kada je broj nezaposlenih iznosio 296.127 lica, broj nezaposlenih u AP Vojvodini je do kraja 2014. godine smanjen za 118.848 lica", ističe se u saopštenju.

Na današnjoj sednici Pokrajinske vlade konstatovano je da je Apelacioni sud u Novom Sadu poništio rešenje Pokrajinske vlade o imenovanju dosadašnjeg direktora JVP „Vojvodinašume“ Marte Takač, a na predlog resornog pokrajinskog sekretarijata za vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća imenovan je Aleksandar Obradović.

Izvor: Tanjug, 19.2.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print