Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I POSTUPKU ZA SPOLJAŠNJU PROVERU KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA - "Sl. glasnik RS", br. 13/2014: • Izmenjeni i dopunjeni Standardi 4, 5 i 9 za spoljašnju proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova •

KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE REFAKCIJE AKCIZE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA KOJI PRIMENJUJU KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM

Izvor: Paragraf Lex