Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU: Više javno tužilaštvo u Beogradu ukazuje da će zabrana upućivanja tužilaca u viša tužilaštva ugroziti njihov rad


Više javno tužilaštvo u Beogradu ocenilo je da bi rad javnog tužilaštva u Srbiji mogao da bude ugrožen ukoliko bude usvojena odredba Predloga zakona o javnom tužilaštvu kojom bi se onemogućilo upućivanje javnih tužilaca iz osnovnih u viša javna tužilaštva, a što sada, kako navode, obezbeđuje efikasno funkcionisanje tužilačke organizacije.

Tužilaštvo u saopštenju precizira da predložena odredba predviđa da upućivanja javnih tužilaca mogu biti samo iz tužilaštava istog ranga, na period od tri godine, iako to nije zahtev Venecijanske komisije, niti, kako ističu, evropski standard.

VJT smatra da će ovom odredbom biti posebno ugroženo funkcionisanje VJT u Beogradu, najvećeg tužilaštva u Srbiji.

U VJT u Beogradu, koje, kako su precizirali, ima najveći broj predmeta u radu i zaposlenih, trenutno radi 65 zamenika javnog tužioca od kojih je trećina njih, tačno 21, upućen iz osnovnih tužilaštava.

Rukovodeći kadar u VJT u Beogradu, mahom su tužioci upućeni iz osnovnih javnih tužilaštava, a pored ostalih, to su rukovodilac Krivičnog odeljenja i njegov zamenik, Koordinatorka za rodno zasnovano nasilje, kontakt tačke za napade na novinare, pripadnike policije, advokate...dok je u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije od 22 zamenika njih 12 takođe upućeno.

Podsećaju i da u Tužilaštvu za organizovani kriminal najveći broj tužilaca dolazi iz VJT u Beogradu, gde je trenutno radi devet upućenih zamenika.

Takođe, iz VJT-a upozoravaju da će, ukoliko predložena odredba bude usvojena, najveći broj upućenih tužilaca u svim višim javnim tužilaštvima širom Srbije tokom 2023. godine biti vraćen u osnovna tužilaštva, a VJT u Beogradu će ostati bez trećine kadrova, što će, kako smatraju, dovesti do kolapsa u postupanju, odraziti se na rezultate u radu i to na štetu građana, pre svega žrtava teških krivičnih dela.

Čak i po formiranju novog Visokog saveta tužilaca, uz izbor istaknutih pravnika, Savet neće moći izborom javnih tužilaca ni delimično da popuni potrebne kapacitete, smatraju iz ovog tužilaštva.

S obzirom da će prema predloženoj odredbi upućivanja biti moguća samo iz tužilaštava istog ranga, to znači da bi VJT u BG mogao da se popuni samo iz VJT u Smederevu, Valjevu ili Pančevu, gde je jako mali broj tužilaca.

U VJT u Pančevu, kako preciziraju, rade četiri zamenika javnog tužioca, od kojih je većina pred penzijom, bez motiva da putuju za Beograd i rade u tužilaštvu sa najvećim brojem teških, složenih predmeta.

Sa druge strane, u osnovnim javnim tužilaštvima u Beogradu ima oko 120 mladih tužilaca za koje će postojati zabrana da budu upućeni kao do sada u VJT, iako su, kako ističu, motivisani da napreduju u svojim karijerama.

Podsećaju i da bi ova odredba bila u direktnoj suprotnosti sa aktuelnim Zakonom o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 i 87/2018 - dr. zakon), koji predviđa popunjavanje odeljenja za borbu protiv korupcije upravo tužiocima iz osnovnih javnih tužilaštava institutom upućivanja, što je ranije dobilo pozitivno mišljenje Venecijanske komisije.

Više javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na Ministarstvo pravde, Vladu Srbije i Narodnu skupštinu da pre usvajanja ove odredbe još jednom razmotre njene moguće posledice i redefiniše zakonsko rešenje, kako rad javnog tužilaštva u Srbiji ne bi bio blokiran.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Izvor: Vebsajt RTV, 17.01.2023.
Naslov: Redakcija