Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: Udruženja potrošača ukazuju EPS ne može da preuzima brojila i opremu od korisnika pod pretnjom da će potrošači biti "odgovorni za njihovo održavanje", jer na taj način EPS zanemaruje Zakon o metrologiji, koji ga kao energetski subjekat "obavezuje da se stara o svim brojilima


EPS Distribucija je najavila da će svojim potrošačima, u skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012, 124/2012 i 145/2014 - dr. zakon) početi da šalje ugovore o preuzimanje električnih brojila i ostale priključne opreme, jer ona spadaju u deo distributivnog sistema, navode u tom preduzeću. Iz organizacija za zaštitu potrošača apeluju na građane da ne pristanu na to i da se ne odriču priključne opreme koju su sami platili.

"Ja smatram da je to štetan i jednostran ugovor i da je to nepoštena poslovna praksa jer u ugovoru (koji se nudi korisnicima) nedostaje pravična nadoknada za ustupanje privatnog vlasništva", kaže predsednik i osnivač novosadskog Udruženja za zaštitu prava potrošača Prosperitet, inženjer Radomir Ćirilović.

On navodi da je svojevremeno za uvođenje struje u kuću moralo da se plati 1.500 nemačkih maraka za takozvanu "energetsku saglasnost", koja je uključivala tehničku dokumentaciju, razvodni orman, određeni presek kabla, određenu amperažu osigurača i strujno brojilo.

"(Preuzimanjem brojila) oni će zapravo preuzeti moje vlasništvo, vaše vlasništvo", smatra Ćirilović, i ocenjuje da su" svi problemi lako oborivi na sudu, a u korist potrošača".

Ćirilović smatra i da EPS ne može da preuzima brojila i opremu od korisnika pod pretnjom da će potrošači biti "odgovorni za njihovo održavanje", jer na taj način EPS "zanemaruje Zakon o metrologiji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016)", koji ga kao energetski subjekat "obavezuje da se stara o svim brojilima".

"Zakon o metrologiji kaže da o svim mernim uređajima, počev od pijačne vage do električnog brojila, gasomera, mora da se stara imaoc, vlasnik ili korisnik mernog uređaja", podseća Ćirilović.

To prema njegovim rečima znači i da EPS ne mora da bude vlasnik brojila da bi se starao o njemu, jer je prema zakonu takođe dužan da vrši njihovo baždarenje.

Važeći pravilnik propisuje da električno brojilo mora da se baždari svakih 12 godina, a evidenciju o baždarenju, po istom zakonu, mora da vodi energetski subjekat.

Dodao je i da da se na brojilima nalaze tri državne plombe koje korisnik ne sme da dira i da "milioni brojila u Srbiji nisu baždareni jer to zahteva dosta novca".

"U Srbiji elektrodistribucija protivzakonito vrši svoju delatnost zato što meri i obračunava utrošak električne energije na neispravnim brojilima", napominje Ćirilović.

Sa idejom o preuzimanju brojila i ostale opreme od strane EPS Distribucije ne slažu se ni u Organizaciji potrošača Efektiva.

"Oni bi to da uzmu besplatno, hajde da vidimo zašto, zbog čega se to preuzima, šta je korist za potrošače i šta je eventualno šteta (za EPS Distribuciju)", kaže direktor Efektive Dejan Gavrilović.

Prema njegovim rečima, cilj EPS-ove akcije se nigde ne objašnjava, niti se komunicira sa ljudima, nego im je ponuđen ugovor da im se oprema preda u trajno vlasništvo, pozivanjem na Zakon o energetici.

"U redu, ako postoji zakon, što onda šaljete ugovore, što samo ne preuzmete (opremu)", upitao je Gavrilović.

Efektiva je takođe pozvala građane da ne potpisuju ugovor koji im EPS distribucija pošalje radi preuzimanja priključne opreme.

U odgovoru Elektro-privrede Srbije kažu da prema Zakonu o energetici, brojilo za električnu energiju, merno razvodni orman u kojem se ono nalazi, priključni vod, instalacije i oprema u merno razvodnom ormanu predstavljaju deo distributivne elektro-energetske mreže.

Zakon o energetici je definisao da svi ti uređaji treba da budu u vlasništvu operatera distributivnog sistema najkasnije do kraja 2020. godine.

"U skladu za Zakonom o energetici, EPS Distribucija kao operator distributivnog sistema u Srbiji dužna je da od korisnika preuzme merne uređaje, merne ormare, priključni vod i instalacije, jer čine deo mreže", kažu u EPS-u.

U odgovoru se dodaje da korisnici nemaju nikakve troškove tokom tog preuzimanja, kao i da je cilj akcije "objedinjavanje kompletne elektrodistributivne mreže i rasterećenje korisnika od budućih troškova održavanja", u skladu sa Zakonom o energetici.

"Postojeći merni uređaji su i do sada bili, a i u buduće će biti, sukcesivno, zamenjivani savremenijim uređajima, u skladu sa važećim tehničkim propisima", poručuju iz EPS-a.

Naglašavaju da će svako ko ne potpiše ugovor o preuzimanju priključne opreme biti odgovoran za njihovu funkcionalnu ispravnost.

Napominju da unutrašnje instalacije ostaju kao i do sada u vlasništvu korisnika, kao i da potrošači u slučaju da žele da promene snabdevača strujom, neće imati "bilo kakvih novih troškova vezanih za merni uređaj".

Snabdevači, kako objašnjavaju, po pravilu svugde u svetu koriste jedinstvenog distributera.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, Čedomir Savković, 15.01.2021.
Naslov: Redakcija