Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Trgovac odgovara za nesaobraznost proizvoda u roku od dve godine od trenutka kupovine. Ukoliko se, iz bilo kog razloga, pojavi nesaobraznost u prvih šest meseci od kupovine, potrošač ima pravo na popravku proizvoda, zamenu, raskid ugovora, odnosno povraćaj novca, kao i na mogućnost umanjenja cene. Posle roka od šest meseci reklamacija kupca može da se reši popravkom ili zamenom za nov proizvod


Trgovci su dužni da zamene svaki elektronski uređaj ukoliko kupac ne želi popravku. Oni ne bi smeli da obmanjuju potrošače i koriste nedovoljnu informisanost kupaca o njihovim pravima. A, propisi su jasno definisali kada kupci mogu da zamene proizvod i da li trgovac sme da popravi uređaj bez njihove saglasnosti, objašnjava Mladen Alfirović, šef pravnog tima Nacionalne organizacije potrošača Srbije. On navodi konkretan slučaj koji je ovo udruženje rešavalo.

- Kupac je uložio reklamaciju na veš-mašinu, jer je prestala sa radom, i tražio je zamenu uređaja za novi - opisuje problem Alfirović. - Do tog kvara je došlo nakon 16 meseci od kupovine, što znači da nije istekao zakonski rok saobraznosti od dve godine. To je period u kom trgovac treba da obezbedi ispravnost proizvoda.

Prodavac je, kako kaže Alfirović, u odgovoru na reklamaciju naveo da je pokvaren remen na veš-mašini. Ocenio je da je to neznatna nesaobraznost i insistirao na tome da se problem reši popravkom, što nije bilo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon - dalje: Zakon).

- Propisano je da je popravljanje proizvoda u tom roku, od dve godine od trenutka kupovine, jedino moguće ako se sa tim saglasi potrošač - naglašava on. - Kupac je odbijao da to prihvati, jer je konstatovano da se pokvario kaiš i da za tu neispravnost nije kriv potrošač.

Alfirović ističe da u ovom slučaju, kada postoji neznatna nesaobraznost, potrošač ima pravo i na zamenu i na popravku. Dodaje da je trgovac napravio još jednu grešku, jer je zakonsku odredbu o nesrazmernom opterećenju pokušao da tumači u svoju korist.

- Nesrazmerno opterećenje je situacija u kojoj bi popravka stvarala preterane troškove za trgovca u poređenju sa raskidom ugovora i onda može da se pozove na to i kaže da vraća novac, jer mu se ne isplati da popravlja - objašnjava Alfirović. - To očigledno nije ovaj slučaj, jer je cena remena niska, a njegova zamena zahteva svega nekoliko minuta posla.

Nakon intervencije NOPS-a, koji je trgovcu predočio da su njegovi zahtevi suprotni Zakonu, veš-mašina je zamenjena.

Saobraznost se daje na ispravnost uređaja. Trgovac odgovara za nesaobraznost proizvoda u roku od dve godine od trenutka kupovine. Ukoliko se, iz bilo kog razloga, pojavi nesaobraznost u prvih šest meseci od kupovine, potrošač ima pravo na popravku proizvoda, zamenu, raskid ugovora, odnosno povraćaj novca, kao i na mogućnost umanjenja cene. Posle roka od šest meseci reklamacija kupca može da se reši popravkom ili zamenom za nov proizvod.

Izvor: Vebsajt Novosti, E. B. Talijan, 15.01.2020.
Naslov: Redakcija