Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O KVALITETU JAJA: Svako jaje mora da ima broj proizvođača i broj uzgoja. Ona koja su upakovana i kupuju se u marketima moraju imati i deklaraciju, koja pokazuje datum pakovanja, klasu jaja i težinsku grupu, rok trajanja, trgovačko ime ili oznaku, kao i način uzgoja koka nosilja


Svako upakovano jaje mora da bude obeleženo u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu jaja ("Sl. glasnik RS", br. 7/2019, 35/2019 i 78/2019 - dalje: Pravilnik), čija je primena počela 1. januara. Pravilnik je donet u februaru prošle godine, ali je primena odložena za početak ove godine, kako bi se proizvođačima omogućilo da nabave mašine za obeležavanje jaja.

Svako jaje od 1. januara mora da ima broj proizvođača i broj uzgoja. Ona koja su upakovana i kupuju se u marketima, prema Pravilniku moraju imati i deklaraciju, koja pokazuje datum pakovanja, klasu jaja i težinsku grupu, rok trajanja, trgovačko ime ili oznaku, kao i način uzgoja koka nosilja. Kupci su, kako se čini, upoznati sa novim pravilima i podržavaju ih.

Prema novom pravilniku, jaja koja se prodaju na pijacama nosiće naziv "neupakovana jaja", a proizvođači će moći na tezgama da prodaju samo jaja A klase. Za primenu novog Pravilnika Dušica Popržen pripremila se još u oktobru, kada je na njenu farmu iz Holandije stigla mašina za obeležavanje jaja. Kako kaže, iako je kupovina mašine dodatno ulaganje, primena novog Pravilnika daje dodatnu sigurnost i potrošačima i proizvođačima. Oznake na jajima, smatra ona, garantovaće kvalitet.

Obavezu obeležavanja imaju svi koji stavljaju jaja u promet, kažu u veterinarskoj inspekciji. Inspektorka Olivera Ivkov objasnila je da novi Pravilnik predviđa samo dve klase jaja.

"Ovim novim Pravilnikom je predviđeno da postoje samo dve klase i to klasa A, takva jaja se još zovu sveža jaja, takva jedino jaja mogu da idu u promet, ona ispunjavaju određene kriterijume koji su tim Pravilnikom propisane, i klasa B to će biti jaja koja će ići isključivo za industrijsku namenu u prehrambene i neprehrambene svrhe", izjavila je Olivera Ivkov, veterinarska inspektorka.

Kako je istakla, svaka slovna i brojna oznaka na jajetu ili pakovanju, mora biti jasno naznačena, a proizvođači će morati da poštuju novi Pravilnik, jer im u suprotnom slede inspekcijski nadzor i kazne.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.01.2020.
Naslov: Redakcija