Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Državni organi, funkcioneri i radnici koji u tim organima rade imaju zakonsku obavezu da se korektno i odgovorno odnose prema podacima o ličnosti građana. Neovlašćeno i nezakonito stavljanje na raspolaganje podataka o ličnosti od strane službenih lica trećim licima je prekršaj po ovom Zakonu i krivično delo iz člana 146 Krivičnog zakonika za koje je zaprećena kazna zatvora do tri godine


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti još jednom podseća sve državne organe koji raspolažu podacima o ličnosti građana kao i funkcionere i radnike koji u tim organima rade da imaju nespornu zakonsku obavezu da se korektno i odgovorno odnose prema tim podacima.

Ta obaveza podrazumeva i to da lične podatke građana obrađuju isključivo u zakonom predviđene svrhe i to da preduzimaju sve mere potrebne da se podaci zaštite od nezakonitog pristupa i zloupotrebe.

Direktno i potpuno je suprotno toj obavezi stavljanje, bez zakonskog osnova, ličnih podataka građana na raspolaganje trećim licima, pojedincima, privrednim subjektima ili političkim organizacijama.

Organi ili pojedinci koji lične podatke građana čine dostupnim trećim licima, stvaraju mogućnost za zloupotrebe tih podataka u različite svrhe među kojima je evidentna i upotreba tih podataka u javnim razračunavanjima političkih neistomišljenika putem društvenih mreža i medija.

Poverenik još jednom podseća da je neovlašćeno i nezakonito stavljanje na raspolaganje podataka o ličnosti od strane službenih lica trećim licima ne samo prekršaj po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) nego i krivično delo iz člana 146 Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016) za koje je zaprećena kazna zatvora do tri godine.

Polazeći od činjenice da je nezakonito postupanje organa vlasti odnosno službenika posebno delikatno u slučaju policije odnosno MUP-a, Poverenik podseća da je nakon jednog od ranijih upozorenja Poverenika, ministar unutrašnjih poslova uputio svim organizacionim jedinicama dopis u kojem je eksplicitno naglašeno da se neovlašćena obrada ličnih podataka ne sme tolerisati i da će biti krivično gonjena. Poverenik, i povodom nekih trenutno aktuelnih sumnji i generalno, očekuje da se takva praksa odgovornosti za nezakonito postupanje sa ličnim podacima građana uspostavi i dosledno primenjuje.

Navedeno se, razume se, odnosi na sve organe vlasti pa Poverenik još jednom ocenjuje da učestale pojave lošeg odnosa prema zaštiti podataka o ličnosti zahtevaju bitno drugačiji, neuporedivo aktivniji odnos javnog tužilaštva.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 19.01.2017.
Naslov: Redakcija