Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu formiralo odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici, koje čine tri zamenika javnog tužioca i jedan tužilački pomoćnik. Tužioci koji čine ovo odeljenje postupaće samo u krivičnim predmetima protiv braka, porodice i polne slobode čime će se značajno uticati na efikasnost i brzo reagovanje u predmetima u kojima je to od izuzetnog značaja


Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je posebno odeljenje za borbu protiv nasilja u porodici koje čine tri zamenika javnog tužioca i jedan tužilački pomoćnik, saopšteno je iz ovog tužilaštva.

Odeljenje je formirano u cilju još efikasnije prevencije, praćenja i procesuiranja nasilja ali i specijalizacije i obuke za prevenciju nasilja i gonjenje učinilaca krivičnih dela u skladu sa potrebom pripreme za početak primene usvojenog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016).

Pre formiranja posebnog odeljenja poslove koordinacije sa drugim državnim organima, organizacijama i institucijama obavljao je jedan zamenik javnog tužioca dok će sada ta koordinacija biti u nadležnosti formiranog odeljenja što će takođe uticati na kvalitet saradnje tužilaštva, policije, zdravstvenih ustanova, centara za socijalni rad i svih drugih aktera uključenih u zajedničku borbu protiv nasilja.

Prema podacima ovog tužilaštva u 2016. godini smanjen je broj krivičnih prijava za krivično delo nasilje u porodici tako da je podneta 661 krivična prijava od čega je optuženo 165 lica, a u odnosu na 159 lica doneto je rešenje o odbačaju krivične prijave, dok je u 2015. godini podneto 857 krivičnih prijava za ovo krivično delo.

Formiranje posebnog odeljenja omogućiće da tužioci koji čine ovo odeljenje postupaju samo u krivičnim predmetima protiv braka i porodice, polne slobode čime će se značajno uticati na efikasnost i brzo reagovanje u predmetima u kojima je to od izuzetnog značaja, a takođe će se na ovakav način doprineti i još boljoj zaštiti i pružanju podrške oštećenim licima.

Izvor: Vebsajt Drugog osnovnog javnog tužilaštva, 19.01.2017.
Naslov: Redakcija