Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SRBIJA I RUSKA FEDERACIJA POTPISALE SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI: Radni staž koji su državljani Srbije ostvarili u Rusiji ulaziće u obračun za ostvarivanje prava na penziju. Dokument važi retroaktivno i omogućava da osobe koje nemaju dovoljno staža osiguranja navršenog primenom svojih nacionalnih propisa, ostvare pravo na penziju na osnovu sabiranja perioda osiguranja ostvarenih u obe države


Svi koji su nekada radili u Rusiji ili trenutno tamo rade uskoro će moći da svoj rad i naplate, odnosno da ostvare pravo na penziju. Radni staž će ući u obračun penzionog čeka i dobijaće deo penzije iz ove države.

To je predviđeno sporazumom između Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, koji je nedavno potpisan i odnosi se na državljane ugovornih strana i članove njihovih porodica koji imaju prebivalište na teritoriji jedne od država.

U Ministarstvu rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja kažu da se za sada ne može pretpostaviti koliko će ljudi biti obuhvaćeno ovim sporazumom, jer dokument važi retroaktivno. On omogućava da osobe koje nemaju dovoljno staža osiguranja navršenog primenom svojih nacionalnih propisa, ostvare pravo na penziju na osnovu sabiranja perioda osiguranja ostvarenih u obe države.

- Veoma je bitno da se za utvrđivanje prava na davanje uzima u obzir i staž osiguranja, koji je, prema pravnim propisima strana ugovornica, navršen pre njegovog stupanja na snagu - kažu u Ministarstvu.

Prema izveštajima agencija za zapošljavanje dostavljenih Nacionalnoj službi, u 2016. godini je 1.783 naših građana zaposleno u Ruskoj Federaciji. Takođe, u 2016. godini ih je 1.346 upućeno na rad u ovu državu, a planira se i zaključivanje sporazuma između ruske i srpske vlade o privremenom zapošljavanju građana jedne na teritoriji druge države. Ovi podaci međutim, nisu apsolutno precizni, pošto se statistika radi na šest meseci, a veliki broj naših ljudi se i ne prijavi prilikom odlaska na rad u inostranstvo.

Za dva do tri meseca svi detalji sporazuma biće završeni, a on će se odnositi na one koji će tek raditi u toj zemlji, kao i na državljane Ruske Federacije koji su svojim radom stekli penzioni osnov na teritoriji Srbije.

Ministarstvo rada planira zaključivanje sporazuma o socijalnom osiguranju sa još nekoliko država. Najbliži potpisivanju su Rumunija, Australija, Kvebek, Grčka, Kina, Ukrajina, kao i novi sporazum sa Francuskom.

Izvor: Vebsajt Srbija Danas, 18.01.2017.
Naslov: Redakcija