Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽAN PRVI SASTANAK STALNE RADNE GRUPE PREDSTAVNIKA DRŽAVNIH INSTITUCIJA I UDRUŽENJA NOVINARA I MEDIJSKIH ASOCIJACIJA: Određene su kontakt tačke za stalnu komunikaciju između državnih institucija i novinarskih udruženja i medijskih asocijacija, u slučajevima izvršenja krivičnih dela kojima novinari mogu biti izloženi. Tužilačke kontakt tačke su ustanovljene u apelacionim javnim tužilaštvima za teritorije njihove mesne nadležnosti, dok su kontakt tačke u MUP određene u 27 uprava policije


Prvi sastanak Stalne radne grupe predstavnika državnih institucija i udruženja novinara i medijskih asocijacija na osnovnu sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara održan je 18. januara 2017. godine u prostorijama Republičkog javnog tužilaštva (RJT).

Sastanku su prisustvovali potpisnici sporazuma, predstavnici RJT, MUP, predstavnici UNS i NUNS, Udruženja novinara Vojvodine, Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Asocijacije onlajn medija.

Na sastanku je, između ostalog, uspostavljen mehanizam saradnje između strana potpisnica tako što su određene kontakt tačke za stalnu komunikaciju između državnih institucija i novinarskih udruženja i medijskih asocijacija, u slučajevima izvršenja krivičnih dela kojima novinari mogu biti izloženi.

Tužilačke kontakt tačke su ustanovljene u apelacionim javnim tužilaštvima za teritorije njihove mesne nadležnosti, dok su kontakt tačke u MUP određene u 27 uprava policije.

Na sastanku su, pored edukacije službenih lica u tužilaštvu i policiji, kao i novinara, radi podizanja nivoa bezbednosti, dogovorene i aktivnosti o posebnom evidentiranju i upoređivanju podataka o krivičnim delima učinjenim na štetu novinara.

Takođe, radiće se i analiza postojećeg pravnog okvira, te izrada analize načina komunikacije i stepena otvorenosti institucija prema medijima.

Izvor: Vebsajt Blic, M.J., 18.01.2017.
Naslov: Redakcija