Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VISINI TAKSE ZA PRUŽANJE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA: Pravilnikom, koji je na snazi od 7. januara 2017. godine, cena upisa objekta sa upisom prava i promena imaoca prava na objektu iznosi 4.500 dinara. Pravilnikom se naročito povoljno tretiraju ugrožene kategorije građana koji imaju niske prihode poput osoba sa invaliditetom pa one upis objekta plaćaju 300 dinara. Najveće sniženje takse od čak 55 odsto je za upis zabeležbe o doživotnom izdržavanju


Od 7. januara 2017. godine na snazi je novi Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Sl. glasnik RS", br. 110/2016 - dalje: Pravilnik), po kome je 14 različitih taksi sniženo za 22 do 55 procenata. Uvedene su i neke novine sa ciljem da se zaštite oba bračna druga i stariji građani koji prave ugovore o doživotnom izdržavanju....

Po novom Pravilniku cena upisa objekta sa upisom prava i promena imaoca prava na objektu, što su najčešće pružane usluge katastra, snižena je sa 9.800 dinara na 4.500 dinara.

Pravilnikom se naročito povoljno tretiraju ugrožene kategorije građana koji imaju niske prihode poput osoba sa invaliditetom pa će one upis objekta plaćati svega 300 dinara umesto pređašnjih 9000 dinara.

Novina je to da će supružnici moći odmah po sticanju zajedničke imovine da je podele i uknjiže se svako nad svojom polovinom što takođe košta svega 300 dinara. Ovim se podstiče rodna ravnopravnost u braku, ali i postižu neki praktični ciljevi.

"Ukoliko jedan od supružnika dođe u dugove koji se mogu namiriti prodajom te nepokretnosti, nije u prilici da je samostalno prodaje, niti su izvršitelji u prilici da prodaju celu nepokretnost ukoliko je i drugi supružnik upisan kao vlasnik te nepokretnosti. Na taj način se štiti cela porodica, deca ne mogu tako lako izgubiti svoju imovinu", kaže Maja Radović, PR Republičkog geodetskog zavoda.

Supružnici mogu, a ne moraju, da se odluče na ovu uslugu katastra, a preduslov je da su u kupoprodajnom ugovoru muž i žena navedeni kao kupci predmetne nepokretnosti.

Najveće sniženje takse od čak 55 odsto je za upis zabeležbe o doživotnom izdržavanju, čime se pokazuje briga o najstarijim sugrađanima.

"Kada se nalazi ovakva vrsta zabeležbe u katastru, tu nepokretnosti je nemoguće prodati. Ni jedna ni druga strana nisu u mogućnosti bez uzajamnog dogovora da tu nepokretnost prodaju", kaže Maja Radović, PR Republičkog geodetskog zavoda.

Ova sniženja taksi rezultat su reformi sprovedenih prošle godine u saradnji sa Svetskom bankom, a s obzirom na to da je veliki broj nepokretnosti u Srbiji neuknjižen, može se očekivati da će pomenuta mera doprineti promeni takvog stanja.

Izvor: Vebsajt RTV, Dragan Vukašinović, 18.01.2017.
Naslov: Redakcija