Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: OBJEKTI KOJI SU BEZ DOZVOLE POčELI ILI NASTAVILI DA SE GRADE NAKON USVAJANJA ZAKONA BIćE SRUšENI NA OSNOVU SATELITSKIH SNIMAKA, KOJE ćE MINISTARSTVO GRAđEVINARSTVA, SAOBRAćAJA I INFRASTRUKTURE OBJAVITI NAJKASNIJE ZA MESEC DANA. ZA RUšENJE NELEGALNE GRADNJE ZADUżENA JE LOKALNA GRAđEVINSKA INSPEKCIJA


Satelitski snimci sa svim nekretninama koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objaviće najkasnije za mesec dana.

Snimke je napravila specijalizovana američka kompanija, za 1,1, milion evra, zaključno sa 27. novembrom 2015. kada je Zakon stupio na snagu. Na osnovu njega građevinski inspektori moći će da utvrde da li je neki objekat građen posle tog datuma. Sve što se bude nalazilo na terenu, a nema ga na snimku biće srušeno.

- Uvid u snimak će moći da ima svaki građanin. Na njemu mogu da provere da li sporan objekat postoji - objašnjavaju u Ministarstvu.

Inače, za snimke je korišćena najmodernija tehnologija tako da će na njima biti moguće i uvećanje do 20 centimetara.

Za rušenje nelegalne gradnje je zadužena lokalna građevinska inspekcija. Vlasnik nelegalnog objekta dobije na kućnu adresu rešenje o rušenju i dužan je da taj objekat sruši sam, o svom trošku. Ukoliko se ogluši o ovo, lokalna samouprava angažovaće preduzeće za rušenje, a novac za troškove uklanjanja divljeg objekta dobiće na sudu od njegovog vlasnika.

Izvor: Vebsajt Blic, B. A. - G. A., 18.01.2016.
Naslov: Redakcija