Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O VISKOM OBRAZOVANJU: PREDLAżE SE DA SE TRAJANJE DOKTORSKIH STUDIJA PRODUżI SA SADAšNJE TRI NA PET GODINA, KAO I DA SE AKREDITACIJA FAKULTETA I UNIVERZITETA RADI NA SEDAM, UMESTO NA PET GODINA


Sudeći prema izjavi ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđana Verbića, novi Zakon o visokom obrazovanju doneće novi skupštinski saziv.

Premijer je tek saopštio odluku o vanrednim parlamentarnim izborima. Znate da taj posao ne može da se radi dok traju izbori. Ovaj tim je spreman da uradi Nacrt zakona i da taj dokument ostane, ne kao zaveštanje jednog ministarstva, već akademske zajednice, kao zajednički stav šta treba menjati, da sledeća Vlada ima jedan dobro promišljen Nacrt zakona – rekao je Verbić.

Podsetimo, rad na novom zakonu je počeo u julu prošle godine, formirane su četiri radne grupe u kojoj su predstavnici univerziteta, Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja i ministarstva, a u Klubu poslanika je deo javnosti mogao da čuje šta je do sada urađeno.

Verbić je tom prilikom rekao da je jasno, nakon izveštaja o radu ovih grupa, da ne postoji koncenzus oko finansiranja fakulteta i kadrova, odnosno oko toga ko se i na koji način bira u zvanja.

Većina članova radnih grupa je za veću ulogu univerziteta, odnosno za veću integraciju univerziteta, dok su sami članovi radne grupe za finansiranje visokog obrazovanja bili za to da nosioci delatnosti i dalje budu fakulteti – rekao je Verbić.

Koordinatori sve četiri grupe više su govorili o problemima sa kojima su se suočili u radu, nego o konkretnim novinama koje će izmeniti praksu u akademskoj zajednici Srbije, ali se neka rešenja ipak čula. Jedno od njih je i da će fakulteti sa državom potpisivati trogodišnji ugovor o finansiranju, a kao jedan od kriterijuma moraće da se uzme u obzir i kvalitet, odnosno rezultati rada fakulteta. Pod tim se podrazumeva i broj zaposlenih diplomaca, preduzetničko ponašanje fakulteta, internacionalizacija i slično.

Radna grupa za finansiranje visokog obrazovanja je "zastala" kod formule za rangiranje studenata kada je u pitanju socijalna dimenzija, odnosno kako da se boduje socijalni status studenata i koji su papiri potrebni da bi se on dokazao.

Predlog grupe za akreditaciju jeste da se trajanje doktorskih studija produži sa sadašnje tri na pet godina, jer je praksa pokazala da je akademcima potrebno više vremena da doktoriraju, kao i da se akreditacija fakulteta i univerziteta obavlja svakih sedam godina (do sada je bilo na pet).

Grupa za ljudske resurse je predložila uvođenje "asistenta sa doktoratom" koji bi se birao na tri godine, zatim mogućnost da fakultet angažuje kao nastavnike ljude van fakulteta koji imaju posebne veštine, a predloženo je i da nenastavno osoblje (kao i nastavno) ide na reizbor.

Prof. dr Dejan Popović sa Elektrotehničkog fakulteta je rekao da je potrebno dobro osmisliti kriterijume i način izbora u zvanja, da se izbegne praksa plagijata, nepotizma i oportunizma i da ne važi nepisano pravilo da se smatra da je "onaj ko je izabran za asistenta odmah i penzionisan kao profesor".

Predlog radne grupe za akreditaciju je i da se omogući mobilnost profesora i da budu zaposleni na dva fakulteta ukoliko postoji potreba u okviru Univerziteta, kao i da se profesori penzionišu sa 68, a ne sa 65 godina. Prof. dr Nenad Srnić je podsetio da je praksa svuda u okruženju da profesori rade do 70. godine i onda imaju mogućnost da budu izabrani za profesore emerituse.

Rektor Univerziteta u Beogradu i predsednik Konferencije univerziteta Srbije (KONUS) Vladimir Bumbaširević je rekao da će u novi zakon biti ugrađen i princip autonomije univerziteta i dodao da dobar zakon neće vredeti ukoliko ga ne bude pratila i adekvatna finansijska podrška.

Predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Dejan Popović je podsetio da je Zakon o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) jedan od retkih zakona koji je na snazi gotovo nepromenjen 11 godina jer je počivao na principima oko kojih se slaže većina akademske zajednice, ali da sada neki delovi moraju da se prilagode novom duhu vremena i najboljoj praksi koja postoji u Evropskoj uniji.

Izvor: Vebsajt Politika, Sandra Gucijan, 18.01.2016.
Naslov: Redakcija