Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA I ZAŠTITI MALOLETNIH LICA U KRIVIČNOM POSTUPKU: AUTONOMNI żENSKI CENTAR UPOZORAVA DA JE NACRTOM ZAKONA PREDVIđENO UKIDANJE PRAVA NA OBAVEZNO IMENOVANJE ADVOKATA ZA DECU żRTVE KRIVIčNIH DELA. NAVODE I DA SE SMANJUJE SPISAK KRIVIčNIH DELA U KOJIMA ćE POSTUPATI SUDIJE, TUżIOCI I POLICIJSKI SLUżBENICI KOJI IMAJU POSEBNU EDUKACIJU ZA POSTUPANJE KADA SU żRTVE DECA


Država namerava da ukine pravo na obavezno imenovanje advokata za decu žrtve krivičnih dela, upozorio je Autonomni ženski centar, kritikujući Nacrt zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku, koji je do 25. januara 2016. godine na javnoj raspravi. Oni smatraju da Nacrt zakona sužava dečja prava.

Kako navode, Nacrtom zakona se smanjuje i spisak krivičnih dela u kojima će postupati sudije, tužioci i policijski službenici koji imaju posebnu edukaciju za postupanje kada su žrtve deca.

- Očekivali smo da će odredbe postojećeg Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005), koje na žalost sudovi i tužilaštva do sada nisu poštovali, biti pooštrene i uvedene sankcije za nepoštovanje ovih odredbi - kažu u AŽC.

Prof. dr Milan Škulić sa beogradskog Pravnog fakulteta, inače član Radne grupe za izradu Nacrta zakona, tvrdi da prava deteta nisu ugrožena:

- Što se tiče obaveze da oštećeno dete ima advokata, samo je precizirana praksa da ga dete može, a ne mora imati. Zakon je do sada propisivao da je on obavezan, ali nije davao sankcije ako ga nema. A njegova uloga je bila obesmišljena, osim da postavi imovinski zahtev za žrtvu - navodi prof. dr Škulić.

On dodaje da je bolje detetu obezbediti psihološku i pedagošku podršku, nego puniti džepove advokatima koji u konkretnom slučaju ničemu ne služe, osim što odugovlače postupak, što dodatno šteti maloletnoj žrtvi.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. C. S., 19.01.2016.
Naslov: Redakcija