Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O OGLAŠAVANJU: PREDVIđENO JE DA SE ALKOHOLNA PIćA KOJA IMAJU DO 20 ODSTO ALKOHOLA MOGU REKLAMIRATI OD 18 SATI DO šEST UJUTRU, A ONA SA VIšE OD 20 ODSTO ALKOHOLA OD 23 DO šEST SATI UJUTRU. NOVINA JE I OGLAšAVANJE NA OTVORENOM PROSTORU, PA SE PRECIZNIJE DEFINIšE DA SE RADI O ISKLJUčIVOJ NADLEżNOSTI LOKALNIH SAMOUPRAVA, DEFINIšE SE I INTERNET OGLAšAVANJE, A PO PRVI PUT SE REGULIšE OGLAšAVANJE IGARA NA SREćU, KOJE JE OGRANIčENO NA PERIOD OD 21 SAT DO šEST UJUTRU


Važeći Zakon o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014 - dr. zakon) donet je pre 10 godina, te su mnoge njegove odredbe prevaziđene usled razvoja tehnologija, rekao je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija, Rasim Ljajić.

Predstavljajući poslanicima Predlog zakona o oglašavanju, Ljajić je u Narodnoj skupštini Repulike Srbije rekao da je cilj predloženog zakonskog rešenja zaštita potrošača, ali i da se obezbedi fer i poštena tržišna utakmica i spreči nelojalne konkurencije.

Jedna od novina u Predlogu zakona tiče se oglašavanja alkoholnih pića, pa će ona koja imaju do 20 odsto alkohola moći da se reklamiraju od 18 sati do šest ujutru, a ona sa više od 20 odsto alkohola od 23 do šest sati ujutru.

Po prvi put će biti omogućeno reklamiranje alkoholnih pića i u štampanim medijima, sa izuzetkom časopisa i magazina namenjenih deci i maloletnicima, a Predlogom zakona je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, koje dovodi u zabludu kupce.

Novina je i oglašavanje na otvorenom prostoru, pa se preciznije definiše da se radi o isključivoj nadležnosti lokalnih samouprava, definiše se i internet oglašavanje, a po prvi put se reguliše oglašavanje igara na sreću, koje je ograničeno na period od 21 sat do šest ujutru.

Predloženi zakon o oglašavanju postavlja, kako se navodi u njegovom obrazloženju, minimalna, transparentna i objektivna merila za sve učesnike u tom procesu.

Predloženim zakonom se, pored ostalog, zabranjuje obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje sadrži prikaz maloletnika u opasnoj situaciji, oglašavanje koje neposredno poziva maloletnike na kupovinu roba i usluga ili da to zahevaju od svojih roditelja, zabrana reklamiranja mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci i pribora za njhovo korišćenje.

Propisano je da u okviru jednog punog sata emitovanog programa komercijalnih pružalaca medijske usluge, TV oglašavanje i TV prodaja ne mogu zauzimati više od 20 odsto vremena, a za programe ustanove javnog medijskog servisa i pružaoce medijske usluge civilnog sektora više od 10 odsto.

Prenosi međunarodnih sportskih događaja od nacionalnog značaja posredstvom ustanova javnog medijskog servisa mogu se prekidati najduže devet minuta po satu, s tim da ukupno emitovanje TV oglašavanja i TV prodaje može trajati najduže 10 odsto od ukupno dnevnog emitovanog sportskog programa.

Propisano je i da je oglašavanje na plakatu koji se postavlja na javnoj površini dozvoljeno ako je aktom jedinice lokalne samouprave dozvoljeno, a za postavljanje plakata na javnoj površini je potrebna dozvola jedinica lokalne samouprave.

Za one koji krše odbredbe zakona predviđena je kazna od 300.000 do dva miliona dinara.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 19.01.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija