Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBAVEŠTENJE VLADE APV POVODOM PRIMENE UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA


Povodom primene Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 113/2013), Služba za upravljanje ljudskim resrusima Vlada AP Vojvodine obaveštava korisnike javnih sredstva AP Vojvodine o sledećem:

1. Molbu za popunjavanje slobodnog, odnosno upražnjenog radnog mesta i za odobravanje dodatnog radnog angažovanja (ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o delu, itd), kao i za nastavljanje započetih postupka, korisnik javnih sredstava AP Vojvodine dostavlja nadležnom organu AP Vojvodine: Vlada AP Vojvodine, Služba za upravljanje ljudskim resrusima, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: "Molba - PRM obrazac";

2. Molba se dostavlja najkasnije do 5. u mesecu za odlučivanje u tom mesecu na Obrascu PRM - Novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava;

3. Procedura postupanja pred organima AP Vojvodine propisana je Zaključcima Vlade AP Vojvodine broj: 101/2014 od 15. januara 2014;

4. Pored dostavljanja zahteva u pisanoj formi na poštansku adresu Službe, iz razloga efikasnosti, korisnici javnih sredstava zahteve dostavljaju i u elektronskoj formi na imejl adresu: ljudski.resursi@vojvodina.gov.rs.

Izvor: Služba za upravljanje ljudskim resrusima

Preuzmite dokumenta:

Zaključak Vlade AP Vojvodine (ONLINE)

Obrazac PRM-2 možete preuzeti na web sajtu Vlade APV (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 19.1.2014.