Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REZULTATI NOVEMBARSKE ANKETE O INFLACIONIM OČEKIVANJIMA


Rezultati novembarske ankete pokazuju da su kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede ostala usidrena i nastavila su da se kreću u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora za godinu unapred iznose 2,6%, dok su očekivanja za dve godine unapred ostala na nivou centralne vrednosti cilja od 3,0%. Za godinu, kao i za dve godine unapred, predstavnici privrede očekuju nešto nižu inflaciju od 2,5%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 17.12.2018.