Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Predviđeno povećanje roditeljskog i dečijeg dodataka, kao i isplata paušala za nabavku opreme za bebe. Plaćeno porodiljsko preduzetnicama, poljoprivrednicama i majkama na privremenim poslovima, a za prvo dete 100.000 dinara


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017), a koji, između ostalog, predviđa povećanje roditeljskog i dečijeg dodataka, kao i isplatu paušala za nabavku opreme za bebe. Najveća promena je povećanje roditeljskog dodatka za prvo dete, a kako je najavljeno on će iznositi 100.000 dinara.

Kako stoji u tekstu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, roditeljski dodatak biće uvećan, a ukupan budžet predviđen za ovu namenu iznosiće 8,2 milijarde dinara, dok je u ovoj godini iznosio osam milijardi dinara.

Inače, za prvorođeno dete (trenutno 39.345 dinara) roditeljski dodatak se isplaćuje jednokratno, dok se za drugo (trenutno 153.857 dinara), treće (trenutno 276.930 dinara) i četvrto dete (trenutno 369.236 dinara) isplaćuje u 24 jednake rate.

Novina je i da će pravo na roditeljski dodatak imati i strani državljani, ako su stalno nastanjeni u Srbiji, pod uslovom da je dete rođeno u našoj zemlji. Ovo pravo moći će da ostvare i očevi, ako su majke strani državljani.

- Uplata paušala umesto refundacije PDV -

Usvajanjem novog zakona, povraćaj PDV-a na bebi opremu i definitivno će otići u istoriju. Umesto toga, svim roditeljima novorođene dece biće uplaćivan paušal.

Visina paušala će biti 5.000 dinara i da će on jednokratno biti uplaćen uz roditeljski dodatak.

Ovo je inače niži iznos od onog kojeg su roditelji uspeli da naplate sakupljanjem računa u trajanju od dve godine. Ipak, PDV je mogao da povrati ograničeni broj roditelja sa nižim primanjima, a paušal će moći sada da dobiju svi, bez obzira da visinu zarada koje imaju.

- Uvećanje dečijeg dodatka -

Više novca iz državnog budžeta dobijaće i oni koji primaju dečiji dodatak, kao i roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kao i dece koja ostvaruju dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koja ne koriste usluge smeštaja.

Kako stoji u Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, dečji dodatak za jednoroditeljske porodice i staratelje (drugi roditelj nepoznat, preminuo, nesposoban za rad, u zatvoru...) biće uvećan za 30 odsto, a za decu sa smetnjama u razvoju, invaliditetom i korisnicima dodatka za pomoć sledi uvećanje od 50 odsto.

Ukoliko su ispunjeni uslovi da se dodatak uveća po više osnova, povećanje ne može biti veće od 80 odsto.

- Promena obračuna naknade za porodiljsko odsustvo -

Usvajanjem novog zakona smanjiće se iznos sredstava za naknade zarada za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Uvedi se novi način obračuna, koji podrazumeva da se kao osnov za "utvrđivanje visine uzima osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za poslednjih 18 meseci" od trenutka odsustva.

Do sada je taj vremenski rok bio 12 meseci.

Novina je da će naknadu za porodiljsko dobiti i majke koje su u periodu od 18 meseci pre rađanja ostvarivale prihode, a u momentu rađanja deteta su nezaposlene i nisu primale naknadu po tom osnovu. Takođe, isto važi i za majke koju su obavljale samostalnu delatnost, koje su nosilac poljoprivrednog porodičnog gazdinstva, koje su potpisale ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu i autorskom delu.

- Maksimalna visina porodiljskog -

Novim zakonom smanjiće se i maksimalni iznos nadoknade za porodiljsko, koji je do sada mogao da ide do pet prosečnih plata u Srbiji. Visina nadoknade može maksimalno da iznosi tri prosečne srpske zarade.

Izvor: Vebsajt Blic, Nataša Latković, 15.12.2017.
Naslov: Redakcija