Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: "Potvrda PZK" omogućava ostvarivanje punog obima prava iz zdravstvenog osiguranja. Zdravstvene ustanove i apoteke su dužne da pruže uslugu osiguranom licu koje nema zdravstvenu karticu, ali ima uredno izdatu potvrdu PZK


Većina Beograđana ima nove zdravstvene kartice, ali ima i onih koji svojom krivicom ili krivicom birokratije još nisu zamenili papirne knjižice novim, plastičnim. Proteklih dana javljaju se penzioneri kojima u pojedinim apotekama nisu hteli da izdaju lekove na recept, pošto ih nema u bazi podataka, iako imaju potvrdu da su predali zahtev za novu zdravstvenu knjižicu.

Iz RFZO poručuju da sa potvrdom za korišćenje zdravstvene zaštite PZK osiguranik može ostvariti sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja do izdavanja nove kartice, na osnovu overene zdravstvene knjižice.

B.K. predao je preko "e-uprave" zahtev za novu zdravstvenu karticu za sebe i suprugu još 28. novembra prošle godine. Više puta je proveravao, rekli su mu da je u proceduri. Kada je nedavno otišao u filijalu RFZO u Zemunu, rečeno mu je da zahtev uopšte nije evidentiran, pa je ponovo predao. Iako, kao penzioner, ima trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, morao je da obiđe više apoteka da bi uzeo neophodnu terapiju, pošto je dijabetičar koji koristi insulin i ima visok pritisak.

- Iako mi je izdata potvrda na osnovu koje, dok čekam novu karticu, imam pravo na zdravstvenu zaštitu, u pet apoteka, što državnih, što privatnih, nisam mogao da podignem lekove na osnovu recepta koji mi je dao izabrani lekar - priča B.K.. - Rečeno mi je da me sa starom knjižicom nema u bazi, a novu nemam. Tek sam u šestoj apoteci uspeo da uzmem lekove na recept, na osnovu potvrde, iako me ni kod njih nije bilo u bazi podataka.

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje navode da osiguranici, na osnovu potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite (PZK), koju izdaje filijala RFZO, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u punom sadržaju i obimu, do izdavanja zdravstvene kartice.

- Na osnovu izdate potvrde, odnosno overene zdravstvene knjižice, osigurano lice ostvaruje pravo i na pregled kod izabranog lekara i pravo na lek u zdravstvenoj ustanovi, apoteci koja je sa RFZO zaključila ugovor, državnoj i privatnoj - navode u RFZO. - Ukoliko osigurano lice nema overenu ispravu o osiguranju, ne može ostvariti ni pravo na recept za izdavanje leka u apoteci.

- U slučaju problema u ostvarivanju prava na lek neophodno je da se osigurano lice prvo obrati rukovodiocu u apoteci, s obzirom na to da na osnovu zaključenog ugovora o korišćenju podataka iz matične evidencije apoteke imaju na uvid ažurne podatke o overi isprave o osiguranju - poručuju iz RFZO. - Osigurano lice može se obratiti i zaštitniku osiguranih lica koji se nalazi u zdravstvenoj ustanovi, kao i šefu ispostave RFZO ili načelniku Odeljenja u filijali RFZO.

Izvor: Vebsajt Novosti, B. Borisavljević, 15.12.2017.
Naslov: Redakcija