Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VETERINARSTVU: Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako baca leševe životinja u reke ili druge vodene tokove, ostavlja ih na putevima, otvorenom prostoru, u šupama ili na drugom mestu, ne prijavi uginuće ovlašćenom veterinarskom inspektoru. Za isti prekršaj pravnom licu zaprećena je kazna od 100.000 do 1.000.000 dinara


Vlasnici uginulih životinja, u najvećem broju slučajeva, bacaju njihove leševe u kontejnere, vodene tokove, ili ih, zatrpavaju u zemlju. Ono što, međutim, mnogi ne znaju jeste da zbog takvog neodgovornog odlaganja leševa mogu da izazovu širenje određenih zaraza, kao i da budu kažnjeni novčano sa 5.000 do 50.000 dinara.

Šta treba da uradite kada ugine vaš ljubimac ili neko od vaše stoke i živine? Vaša prva adresa treba da bude najbliži Fakultet veterinarske medicine.

Svako čija životinja ugine treba da dođe na katedru za patologiju Veterinarskog fakulteta i preda leš. Vlasnik životinje ima dve opcije: ili da popuni obrazac kojim zahteva obdukciju, kako bi se u prisustvu studenata ispitalo zašto je životinja uginula ili samo da traži da se leš odloži, bez ikakvog zahteva za ispitivanje u naučne ili druge svrhe– precizira profesorka Sanja Aleksić Kovačević sa pomenutog fakulteta.

Fakultet, kako kaže, ima ugovor sa Gradskim veterinarskim centrom i drugim firmama koje potom odvoze leševe u kafileriju.

Sve je uređeno tako da uklanjanje i sklanjanje leševa bude neškodljivo po zdravlje ljudi. Znam da mnogim vlasnicima emotivno znači da svog ljubimca sahrane u najbližem parku kako bi znali i gde mu je grob, ali to nije dobro jer može da bude ozbiljan izvor zaraze, pogotovo ako je životinja umrla od neke bolesti – konstatuje profesorka.

Red u ovoj oblasti uvodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a Zakon o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012) propisuje kazne za nesavesno odlaganje uginulih životinja.

- Na osnovu člana 160 Zakona predviđeno je da se novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara za prekršaj može kazniti fizičko lice koje prekrši odredbe člana 158 stav 1 tačka 31, odnosno lice koje baca leševe u reke ili druge vodene tokove, ostavlja ih na putevima, otvorenom prostoru, u šumama ili na drugom mestu i ne prijavi uginuće ovlašćenom veterinarskom inspektoru – kažu u Ministarstvu.

Za isti prekršaj Zakonom su predviđene kazne za privredno društvo ili drugo pravno lice od 100.000 do 1.000.000 dinara, odnosno od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike.

ZAKON O VETERINARSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012)

Uginuće životinje držane u komercijalne svrhe

Član 136

Zabranjeno je bacati leševe životinja u reke ili druge vodene tokove ili odvode ili ih ostavljati na putevima, otvorenom prostoru, u šumama ili na drugom mestu.

Vlasnici i držaoci životinja dužni su da prijave uginuće životinje zoohigijenskoj službi i da se pridržavaju svih uputstava koje je ova služba izdala u vezi sa odlaganjem leševa, kao i da o uginuću životinje, osim kućnih ljubimaca, obaveste Centralnu bazu.

Kada se sumnja da je životinja uginula od zarazne bolesti koja se obavezno prijavljuje, veterinar ili veterinarski inspektor uzima patološki materijal i šalje ga na ispitivanje radi ustanovljavanja uzroka uginuća.

Zoohigijenska služba je dužna, kada je to potrebno, da obezbedi prevoz leša sa mesta uginuća do objekta za pregled leševa ili za sakupljanje, preradu ili uništenje, kao i da obezbedi dezinfekciju mesta uginuća, vozila i opreme.

Iz Člana 158

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako:

31) baca leševe u reke ili druge vodene tokove, ostavlja ih na putevima, otvorenom prostoru, u šupama ili na drugom mestu, ne prijavi uginuće ovlašćenom veterinarskom inspektoru (član 136. st. 1. i 2);

Iz Člana 159

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj preduzetnik i ako učini radnju iz člana 156. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10, 11), 12) i 13), člana 157. stav 1. tač. 2), 3), 3a), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) i 16) i člana 158. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 28a), 29), 30), 31), 32), 33) i 34).

Član 160

Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako proizvedeno mleko i proizvode od mleka u domaćinstvu koji su namenjeni za javnu potrošnju, prodaje na mestu proizvodnje ili na pijacama, a mleko i ti proizvodi ne potiču iz objekata koji su upisani u Registar objekata (član 108).

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj fizičko lice ako učini radnje iz člana 156. stav 1. tač. 4) - 7) i tačka 11), člana 157. stav 1. tač. 2), 3a), 5), 6), 7), 9) i tač. 12) - 16) i člana 158. stav 1. tač. 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 19) i tač. 29) - 35) ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Telegraf, S. Vasić, 15.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija