Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Odgovori Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na pitanja o legalizaciji


Zakon o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon) stupio je na snagu 27. novembra 2015. godine. 

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture daje odgovore na neka od pitanja vlasnika nelegalno sagrađenih objekata.

* Molim za savet u vezi s postupanjem u situaciji kada sam uredno kupio nepokretnost, isplatio u potpunosti kupoprodajnu cenu, i nepokretnost mi je faktički predata (u njenom sam posedu), ali zbog toga što investitor nije izvršio tehnički prijem i nije dobijena upotrebna dozvola nadalje se ne mogu uknjižiti kao vlasnik. Dodatni problem je to što je investitor otišao u stečaj. Reč je o objektu u stambenoj zgradi sa pet stanova (spratnost zgrade dva sprata), a deo je celine od 25 ulaza i više od 120 stanova - kompleks u Ulici vojvode Stepe u Beogradu. Kome je potrebno da se obratim, kojim zahtevom i na osnovu kojeg propisa?

Iz vaših navoda ne možemo zaključiti da li je za navedeni objekat izdata građevinska dozvola ili ne te vam ne možemo dati konkretan odgovor. Ukoliko građevinska dozvola nije izdata, ići će se na ozakonjenje objekta u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata, a ukoliko jeste, potrebno je ishodovati upotrebnu dozvolu u redovnom postupku kod organa koji je izdao građevinsku dozvolu.

* Moj otac je prijavio legalizaciju prizemne nedovršene kuće još 2005. godine na teritoriji KO Novi Beograd, gde je dozvoljena gradnja, i uredno podneo sve tražene dokumente (vlasnički list, geodetski snimak, kućni broj, identifikaciju parcele). Sad je otac preveo na mene kuću i plac, pa me interesuje da li mogu da ukopam podrum, dodam sprat i dogradim ulaz u kuću, dostavim Upravi grada novi list nepokretnosti i geodetski snimak i da, pod već postojećim arhivnim brojem, nastavim postupak legalizacije po Zakonu o ozakonjenju? U ulici su sve kuće višespratne i uglavnom su dobijene dozvole za ozakonjenje.

Za navedene radove morate pribaviti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014). U suprotnom, svi objekti izgrađeni bez građevinske dozvole, nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, biće srušeni u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

* Da li može da se legalizuje i ozakoni nedovršena kuća od 40 kvadrata bez krovnog pokrivača izgrađena do plafonske ploče u kojoj se živi između 30 i 40 godina? Ima struju, vodu i telefon. Nema projektnu dokumentaciju.

Može, s obzirom na to da prema navodima predmetni objekat ima sve konstruktivne elemente koji su kao minimalni propisani Zakonom.

* Imam kuću koja je izgrađena pre više od 130 godina, tačnije 1883. godine, a nalazi se u centru malog opštinskog mesta. Da li ovaj objekat podleže legalizaciji, odnosno da li se na njega odnose odredbe novog Zakona o ozakonjenju?

Vaš objekat nije predmet ozakonjenja, jer u vreme izgradnje za navedeni objekat nije bilo potrebno izdavanje građevinske dozvole. Potrebno je da podnesete zahtev za upis prava svojine nadležnoj službi za katastar nepokretnosti.

* Na fasadi u okviru rekonstrukcije sopstvenog stana u naselju Braće Jerković u Beogradu napravila sam otvor za prozor veličine 60x60. Da li je potrebno izdavanje bilo kakve dozvole za izvedene radove?

Za navedene radove predviđeno je izdavanje rešenje iz člana 145 Zakona o planiranju i izgradnji.

* Još 2000. godine napravio sam kuću u naselju Jajinci, na opštini Voždovac. Zahtev za legalizaciju podnet je pre nekoliko godina, kada se sprovodila prva legalizacija nelegalnih objekata. Imam dodeljen kućni broj, priključak na vodovodnu i elektro mrežu. Problem je u tome što su svi placevi u neposrednoj blizini kupljeni 1990. godine, posle povraćaja zemljišta, uzeti pod zakup na 100 godina. Kakvi su uslovi legalizacije u navedenom slučaju?

Član 10 stav 2 Zakona propisuje da se, u postupku ozakonjenja, kao odgovarajuće pravo smatra pravo svojine na objektu, odnosno pravo svojine, pravo korišćenja ili pravo zakupa na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, kao i druga prava propisana Zakonom o planiranju i izgradnji, kao odgovarajuća prava na građevinskom zemljištu.

* Hteo bih da legalizovanoj kući dodam terasu dimenzija 10 x 3 metra. Terasa bi bila u ravni s travnjakom bez temelja i napravljena od greda i tegole, i ne bi se zatvarala. Da li treba da tražim dozvolu za gradnju?

Za planirane radove prvo je potrebno pribaviti dokumentaciju u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Svi dograđeni delovi objekta bez građevinske dozvole, nakon stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata, biće srušeni u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

* Još 2012. godine kupio sam stan (u formi sprata kuće-horizontale, koja se sastoji od tri stambene jedinice) na opštini Čukarica. Dokaz vlasništva mi je overeni kupoprodajni ugovor. Prethodno je za predmetni objekat podnesen zahtev za legalizaciju 2010. godine. Kako je svojevremeno zahtev za legalizaciju podnesen za kuću u celosti, u ime jednog podnosioca/suvlasnika, interesuje me procedura nastavka legalizacije po novim propisima, posebno imajući u vidu da je objekat u vlasništvu tri vlasnika?

Na koji način je potrebno izvesti formalno etažiranje objekta na tri stambene jedinice, ukoliko je to preduslov za knjiženje svakog vlasnika, odnosno nekretnine zasebno?

Da li je, i po kojoj proceduri, moguće obaviti legalizaciju jedne (moje) stambene jedinice, nezavisno od ostalih?

Predmet ozakonjenja je objekat koji je celina u građevinskom smislu i koji ispunjava i druge uslove propisane Zakonom. Vi možete nadležnom organu uputiti podnesak u kome tražite da se ozakonjenje sprovede u odnosu na vas kao suvlasnika nepokretnosti, ali je to činjenica koju morate dokazati u postupku. Ukoliko se drugi suvlasnici tome ne protive, nadležni organ će ovu činjenicu prihvatiti i rešenje o ozakonjenju doneti na sve suvlasnike, a posebno precizirajući da ste vi suvlasnik na idealnom delu objekta koji u prirodi čini sprat navedenog objekta.

Izvor: Vebsajt Novosti, V.N., 16.12.2016.
Naslov: Redakcija