Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAVNI SUD RS: Narodna skupština i predsednik RS izabrali sudije Ustavnog suda


Narodna skupština Republike Srbije izabrala je četvoro sudija Ustavnog suda sa liste od osam kandidata, koje je predložio predsednik Republike Srbije.

Izabrani su:

 • Milan Škulić, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu,
 • Snežana Marković, zamenik Republičkog javnog tužioca,
 • Jovan Ćirić, direktor Instituta za uporedno pravo i
 • Miroslav Nikolić, predsednik Apelacionog privrednog suda.

Poslanici su, takođe, utvrdili listu od deset kandidata za sudije Ustavnog suda, sa koje je predsednik Republike imenovao pet sudija.

Parlament je predložio:

 1. Katarinu Manojlović Andrić, sudiju Ustavnog suda,
 2. Draganu Kolarić, profesore na Kriminalističko-policijskoj akademiji
 3. Tijanu Šurlan, profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji,
 4. Vesnu Ilić Prelić, predsednicu Ustavnog suda,
 5. Tatjanu Babić, direktorku Agencije za borbu protiv korupcije,
 6. Jasminku Obućinu, sudiju Privrednog apelacionog suda u Beogradu,
 7. Dušana Ignjatovića, advokata iz Beograda,
 8. Tamaša Korheca, profesora na Fakultetu za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić",
 9. Radislava Filimonovića, zamenika višeg javnog tužioca u Novom Pazaru i
 10. Branislava Petrovića, javnog izvršitelja iz Beograda.

Predsednik Republike Srbije doneo je Odluku o imenovanju pet sudija Ustavnog suda sa liste kandidata, koju je utvrdila Narodna skupština Republike Srbije.

Predsednik Republike Srbije je za sudije imenovao:

 • Draganu Kolarić,
 • Tijanu Šurlan,
 • Vesnu Ilić Prelić,
 • Tatjanu Babić,
 • Tamaša Korheca.

Ustavni sud ima 15 sudija, koji se biraju i imenuju na devet godina, a mandat je istekao za osmoro sudija, koje su izabrali Narodna skupština i predsednik Republike Srbije, dok je jednom sudiji prestala funkcija zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

Mandat je istekao: Dragiši Slijepčeviću, Mariji Draškić, Bosi Nenadić i Predragu Cvetkoviću, koje je izabrao parlament, kao i Vesni Ilić Prelić, Oliveri Vučić, Dragani M. Stojanović i Katarini Manojlović Andrić, koje je imenovao tadašnji predsednik Republike Srbije.

Sudiji Agneš Kartag Odri, koja je za sudiju Ustavnog suda imenovana odlukom predsednika Republike od 7. decembra 2007. dužnost sudije tog suda prestala je 7. jula 2016. zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

Izvor: Vebsajt Politika i Kurir, 18.12.2016
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija