Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA: Osobama koje u periodu od pet godina izgube ili oštete dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana, osim kada lice ima regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije usvojili su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama ("Sl. glasnik RS", br. 81/2019), sa 132 glasova "za", a jedna od novina je da se pasoš može izdati sa kraćim rokom važenja od do sada utvrđenih 10 godina, ako nadležni sud, odnosno javni tužilac to dozvoli u slučajevima utvrđenim zakonom.

Novina je i da će šest meseci nakon isteka pasoša, građani moći da podnesu zahtev za izdavanje novog, a kada je u pitanju proglašavanje pasoša nevažećim, to će od sada moći da se uradi samo na sajtu MUP-a, odnosno više ne treba da se oglašava u "Sl. glasniku".

Prema izmenama i dopunama, deci mlađoj od tri godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od tri godine, a deci uzrasta od tri do 14 godina sa rokom važenja od pet godina, dok se licima kojima se iz objektivnih razloga privremenog karaktera ne mogu uzeti otisci prstiju, pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana, a ako se otisci prstiju ne mogu uzeti trajno, pasoš se izdaje sa rokom od 10 godina.

Izmenama i dopunama je utvrđeno i da osobama koje u periodu od pet godina izgube ili oštete dva ili više pasoša, novi pasoš se izdaje sa rokom važenja od godinu dana, osim kada lice ima regulisan boravak u inostranstvu na period duži od godinu dana.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ukazao je da je cilj Zakona pojednostavljivanje procedura i efikasnije ostvarivanje prava građana.

"Građani će imati mogućnost da zatraže izdavanje novog pasoša šest ili više meseci pre isteka tog dokumenta, kako bi mogli nesmetano da putuju u zemlje koje imaju propise da vam pasoš mora važiti još tri ili više meseci od datuma izlaska iz te zemlje", rekao je Stefanović.

Kada je u pitanju oglašavanje nevaženja pasoša, Stefanović je naveo da se novinama izbegavaju dosadašnji troškovi oglasa. "Važeći Zakon o putnim ispravama ("Sl. glasnik RS", br. 90/2007, 116/2008, 104/2009, 76/2010 i 62/2014) donet je 2007, izmenjen je 2014. godine, a sadašnje izmene rezultat su praćenja primene zakona i želja da građani efikasnije ostvare svoja prava", dodao je ministar.

Izvor: Vebsajt Kurir, 14.11.2019.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija