Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU - TEKST PROPISA


ZAKONO DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015. GODINU

Član 1.

U Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu("Sl. glasnik RS", br. 142/2014), u članu 17. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, zaposlenima u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama, ustanovama učeničkog standarda, zaposlenima u visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda može se, na osnovu odluke Vlade odnosno nadležnog izvršnog organa jedinice lokalne samouprave, jednokratno isplatiti neto iznos od 7.000 dinara, sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanjau "Sl. glasniku RS".

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 18.11.2015.