Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: ODRżANA PREZENTACIJA "MEHANIZMI ZA OSTVARIVANJE NADZORNE FUNKCIJE €� ORGANIZOVANJE JAVNIH SLUšANJA I PRAćENJE PREPORUKA DATIH U IZVEšTAJIMA O REVIZIJI SVRSISHODNOSTI"


Članovi Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije upoznali su se 18. novembra 2015. godine sa mehanizmima za ostvarivanje nadzorne funkcije i iskustvima Vrhovne revizorske institucije SAD i Kongresa u toj oblasti.

Potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije i predsedavajući Pododbora za razmatranje izveštaja o obavljenim revizijama Državne revizorske institucije prof. dr Vladimir Marinković zahvalio je USAID-u, koji u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast, pruža podršku Pododboru i omogućava da se čuju iskustva drugih zemalja kada je u pitanju odnos revizorskih institucija i parlamenata.

O iskustvima SAD-a članove Pododbora upoznao je Džozef Kristof, bivši direktor za međunarodne odnose Kancelarije za odgovornu vlast SAD, koji je govorio o organizovanju javnih slušanja i praćenju preporuka datih u izveštajima o reviziji svrsishodnosti. On je najveću pažnju posvetio vrstama javnih slušanja koja se organizuju u Kongresu SAD, kao i matricama za praćenje preporuka. Kroz primere iz Kongresa, Kristof se osvrnuo i na mogućnosti organizovanja sličnih javnih slušanja o izveštajima svrsishodnosti koje izrađuje u Srbiji Državna revizorska institucija.

Nakon prezentacije članovi Pododbora i bivši direktor za međunarodne odnose Kancelarije za odgovornu vlast SAD razmenili su mišljenja o konkretnim primerima javnih slušanja, mehanizmima koji se koriste u Kongresu, o broju objavljenih izveštaja o svrsishodnosti DRI, ali i o pravilima i procedurama tokom javnih slušanja u Kongresu, a koja se značajno razlikuju od onih koja se primenjuju u Srbiji.

Predsednik Saveta DRI Radoslav Sretenović, koji je prisustvovao prezentaciji, ukratko se osvrnuo na poštovanje preporuka DRI korisnicima budžetskih sredstava, i najavio za sledeću godinu završetak dva izveštaja, i to o opravdanosti formiranja komisija, privremenih i stalnih tela u Republici Srbiji i o raspolaganju sopstvenim prihodima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon), koji mogu biti tema za javna slušanja po uzoru na Kongres.

Članovi Pododbora složili su se da postoji mogućnost, da se u Narodnoj skupštini Republike Srbije, po uzoru na mehanizme Kongresa, održi javno slušanje o izveštaju svrsishodnosti koje je sproveo DRI i izrazili spremnost da zajedno sa DRI pristupe izradi Pravilnika za održavanje javnih slušanja o izveštajima o svrsishodnosti po uzoru na praksu SAD.

Prezentaciju je organizovao Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava u saradnji sa USAID-ovim Projektom za reformu pravosuđa i odgovornu vlast.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 18.11.2015.
Naslov: Redakcija