Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O NAKNADI TROŠKOVA I OTPREMNINI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA: RAZMATRA SE IZMENA UREDBE, KOJOM BI SE DNEVNICE ZA SLUżBENA PUTOVANJA U ZEMLJI PODIGLE SA 150 NA OKO 700 DINARA, A ZA ODLAZAK U INOSTARNSTVO SA 15 NA OKO 50 EVRA


Dnevnice za putovanja državnih službenika u inostranstvo i po Srbiji mogle bi da budu povećane od naredne godine izmenom Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 98/2007 - prečišćen tekst, 84/2014 i 84/2015), a koja je već menjana tokom oktobra 2015. godine, kada su državnim službenicima i nameštenicima smanjene dnevnice za službena putovanja u zemlji sa tadašnjih 2.556 na 150 dinara, a dnevnice za putovanja u inostranstvo sa 65 evra na 15 evra.

Vlada Republike Srbije razmišlja o ovom potezu, a opcija koja se najčešće pominje je da se tarifa za unutrašnja putovanja podigne na oko 700 dinara, a da se za odlazak preko granice dobija najviše oko 50 evra. To znači da dnevnice neće biti vraćene na prvobitne iznose, ali će, ipak, biti povećane do nivoa koji može da podmiri deo troškova u inostranstvu.

Uz to, biće znatno pooštrena kontrola ko gde putuje, pa će se vršiti selekcija, kako bi se odlazilo samo na one događaje od kojih naša zemlja može imati koristi i gde je prisustvo predstavnika naše zemlje obavezno (međunarodne organizacije čiji smo članovi).

Od kada je doneta Uredba o izmenama i dopunama uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika ("Sl. glasnik RS", br. 84/2015), 6. oktobra 2015. godine, odluka da se dnevnice za putovanja po zemlji smanje na 150 dinara, a za inostranstvo na 15 evra, sve češće se mogu čuti pritužbe da se za ovaj novac ne može "preživeti" u inostranstvu. Takođe, državni službenici se dogovaraju da u manjim timovima putuju na razne događaje, konferencije, zasedanja, jer niko ne želi da boravak delimično plaća iz svog džepa.

Problem, kako tvrde iz Vlade Republike Srbije, nisu putovanja gde domaćin plaća smeštaj i ostale troškove. U tom slučaju, i pre smanjenja dnevnica, putnici su dobijali znatno umanjen džeparac. Međutim, problem je kada je "pokriven" samo boravak u hotelu, a ne i hrana koja ne može da se podmiri sa 15 evra, a još manje sa 150 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. S. Rovčanin, 18.11.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija