Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU, ODNOSNO UGROŽENOM KUPCU TOPLOTNE ENERGIJE: USVAJANJEM NOVE UREDBE BIćE REšENO PITANJE żALBI POTROšAčA, ZBOG čEGA SU POJEDINE ODREDBE PROPISA PROGLAšENE NEUSTAVNIM


NovaUredba o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije,koja predviđa besplatne kilovate struje za ugrožene građane trebalo bi da bude usvojena do kraja novembra 2015. godine, izjavila je državna sekretarka u Ministarstvu rudarstva i energetike, Mirjana Filipović.

Novom Uredbom će biti proširena lista korisnika, jer će za tu namenu u budžetu za 2016. godinu biti odvojeno duplo više novca.

Odlukom Ustavnog suda odredbe čl. 5. do 8. Uredbe o energetski zaštićenom kupcu, odnosno ugroženom kupcu toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 90/2013, 44/2014 - dr. pravilnik, 124/2014 - dr. pravilnik, 40/2015 - dr. pravilnik i 82/2015 - odluka US) su od 28. septembra 2015. godine van snage i od tada se ne podnose novi zahtevi za besplatne kilovate.

Reč je o odredbama koje regulišu sam postupak (dokazivanje i sl.) za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca, koji se pokreće podnošenjem zahteva za sticanje statusa nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, odnosno odredbe o izdavanju i vremenu važenja uverenja o sticanju statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca.

Ustavni sud je jasan - dosadašnji kriterijumi i postupak za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca najugroženijima ne daju jednaku pravnu zaštitu, zbog čega se njihovi zahtevi odbijaju.

Filipović je rekla da će procedura za podnošenje zahteva za ostvarivanje tog prava biti pojednostavljena i da će uz dogovore sa MMF i Svetskom bankom biti otklonjeni nedostaci koje je utvrio Ustavni sud.

Kako je rekla, sve se radi u saradnji sa tim međunarodnim finansijskim institucijama zbog čega se malo i kasni.

Filipović je takođe rekla da je Srbija pregovarala sa MMF i Svetskom bankom koji su insistirali da količina novca predviđena za najugroženije kupce struje i gasa bude veća i u saradnji sa njima i Ministarstvom finansija ispregovara novac koji se u budžetu može obezbediti za najugroženije.

Filipović je izrazila očekivanje da će posle usaglašavanja nova Uredba ući u proceduru davanja mišljenja i da će biti doneta na Vladi Republike Srbije do kraja novembra 2015. godine.

Na pitanje da li će biti ukinuta taksa koja se plaća uz zahtev, s obzirom na to da mnogi nisu mogli da je plate i ostvare to pravo, Filipović je rekla da se još razmišlja o tome.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija