Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: UDRUżENJE PRIVATNIH LEKARA SRBIJE TRAżI POVLAčENJE PROPISA IZ SKUPšTINSKE PROCEDURE, JER JE U SUPROTONSTI SA USTAVOM RS TAKO šTO SE LEKARIMA ZABRANJUJE PRAVO NA RAD AKO NE PLATE čLANARINU OD 100 EVRA


Udruženje Privatnih lekara Srbije zatražilo je da se iz skupštinske procedure povuče Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer su pojedini članovi u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) i direktno krše ljudska prava, odnosno pravo na rad pod jednakim uslovima sa ostalim građanima Srbije.

U saopštenju se ističe da se Predlogom zakona lekarima zabranjuje pravo na rad ako ne plate članarinu od 100 evra Lekarskoj komori Srbije, ili ako ne skupe bodove o edukaciji sa neoficijalnog stručnog usavršavanja, tipa simpozijuma i kongresa.

"Znači plati, skupi bodove i spavaj mirno, a diploma Medicinskog fakulteta, koji traje šest godina, uz još dve godine staža i položen državni ispit, pa specijalizacija od četiri godine i rad u praksi od 20-30 godina ništa ne vrede", stoji u saopštenju koje je potpisao predsednik udruženja Višeslav Hadži Tanović.

Dodaje se i da je pravo na rad pod jednakim uslovima  zagarantovan Ustavom i da zabranu rada jedino može da donese sud zbog kršenja zakona.

Parasudske odluke Lekarske komore o zabrani rada lekarima  koji nisu sudski sankcionisani je direktno kršenje ljudskih  prava i Ustava, ističe se u saopštenju i zahteva da se Predlog zakona ne usvoji, kao i da se otvori rasprava o navedenim pitanjima. 

Izvor: Vebsajt Danas, 18.11.2015.
Naslov: Redakcija