Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: UREđUJE SE POSTUPAK ZA DOBIJANJE, OBNAVLJANJE, ODUZIMANJE LICENCE I POLAGANJE LICENCNOG ISPITA, UKOLIKO ZDRAVSTVENI RADNIK NIJE STEKAO DOVOLJAN BROJ BODOVA IZ PROGRAMA EDUKACIJE. TAKOđE, PREDVIđENO JE IZJEDNAčAVANJE PERIODA OBAVEZNE PRAKSE ZA DIPLOMIRANE STOMATOLOGE, FARMACEUTE, LEKARE I MEDICINSKE SESTRE, KOJI ćE ZA SVE OVE KATEGORIJE UBUDUćE IZNOSITI šEST MESECI


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti unapređuje kvalitet zdravstvene zaštite na teritoriji Republike Srbije i stvara uslove za unpređenje rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse, kao i drugih pravnih lica koja obavljaju zdravstvenu delatnost, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, obrazlažući pomenuto zakonsko rešenje u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Predlogom zakona predviđeno je da pripravnički staž za zdravstvene radnike sa visokom spremom traje šest meseci.

Do sada su pripravnički staž od šest meseci obavljali samo doktori medicine, čije su osnovne studije trajale šest godina, a sada će to biti i za doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i biohemičare i medicinske sestre sa visokom stručnom spremom, koje su završile fakultet zdravstvene struke, precizirao je ministar.

Predlogom zakona uređuje se postupak za dobijanje, obnavljanje, oduzimanje licence i polaganje licencnog ispita ukoliko zdravstveni radnik nije stekao dovoljan broj bodova iz programa edukacije.

Predlogom zakona ukida se mogućnost da zdravstveni radnik kome je trajno oduzeta licenca može obavljati određene poslove iz zdravstvene delatnosti pod nadzorom onog ko ima licencu, a ministar je naveo da tako propisan rad pod nadzorom ne postoji u regulativi nijedne od zemalja u regionu.

Predlogom zakona omogućava se zdravstvenom radniku da nakon polaganja ispita obnovi licencu i tako dobije dozvolu za samostalni rad.

Velikom broju zdravstenih radnika ističe licenca do kraja 2015. godine, a s obizrom na to da veliki broj njih nije prikupio dovoljan broj bodova da bi obnovio licencu, potrebno je hitno doneti ove izmene, naveo je ministar.

Predlogom zakona precizira se pojam zdravstvenog radnika, tako što se nastavnici i saradnici fakulteta zdravstvene struke koji predaju kliničke predmete i oni koji ne izvode nastavu iz kliničkih predmeta, a pružaju uslugu u zdravstvenim ustanovama, smatraju zdravstvenim radnicima.

Predložene izmene, prema rečima ministra, neće proizvesti dodatne troškove za pacijente, građane i privredu, a predloženo je da se one donesu po hitnom postupku kako bi se izbegle štetne posledice za funkcionisanje sistema.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 18.11.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija