Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ELEKTRONSKOM DOKUMENTU, ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENJA U ELEKTRONSKOM POSLOVANJU: Predviđeno je donošenje 17 podzakonskih akata kojima se definišu elektronska identifikacija, elektronska dostava i čuvanje dokumenata, potpis u klaudu i druge usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, kao i uspostavljanje mreže pružalaca usluga od poverenja


Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, pozdravila je donošenje Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koji je 17. oktobra 2017. godine usvojila Narodna skupština Republike Srbije.

Ona je ocenila da taj Zakon predstavlja regulatornu osnovu za unapređenje i veću primenu elektronskog poslovanja i elektronske komunikacije, odnosno da će njime biti omogućeni pouzdana elektronska identifikacija i elektronska dostava, koje će imati istu pravnu snagu kao i potpis, pečat i podnošenje dokumenata u papirnoj formi.

"Ovo je samo početak oslobađanja od viška papirologije koja je do sada bila obavezna u komunikaciji i poslovanju između građana, državnih organa i privrednih subjekata, sa više od stotinu propisa koji podrazumevaju korišćenje papirnih dokumenata. Sa druge strane, prelazak na elektronsku identifikaciju i upotrebu elektronskih dokumenata i dostave, omogućiće i bržu poslovnu komunikaciju i privređivanje uopšte, kao i efikasniju javnu upravu", istakla je Matić.

Državni sekretar je najavila da će biti doneto i 17 podzakonskih akata kojima se definišu elektronska identifikacija, elektronska dostava i čuvanje dokumenata, potpis u klaudu i druge usluge od poverenja u elektronskom poslovanju, kao i uspostavljanje mreže pružalaca usluga od poverenja.

"Zakonsko priznavanje elektronske identifikacije i elektronskih dokumenata i dostave doprineće i jačanju poverenja građana i privrede u digitalizaciju. Ali, isto tako, potrebna je i dodatna promocija i edukacija stanovništva o značaju digitalne transformacije društva, kao i podizanje opšte digitalne pismenosti kako bi svi imali ravnopravne šanse da se uključe u digitalne procese", zaključila je državna sekretarka.

Izvor: Vebsajt Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, 17.10.2017.
Naslov: Redakcija