Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM OKUPLJANJU: Okupljanja na otvorenom prostoru prijavljuju se MUP-u, podnošenjem pisane prijave od strane organizatora okupljanja, lično, preporučenom pošiljkom ili elektronskim putem, najkasnije pet dana pre vremena određenog za početak održavanja okupljanja. Zaprećena kazna po Zakonu je od 100.000 do 150.000 dinara, ali prekršajni sudija može da izrekne i manju novčanu kaznu po Zakonu o prekršajima, ali ne manju od 5.000 dinara. Ipak, ukoliko postoje naročite olakšavajuće okolnosti, može se po Zakonu izreći i samo opomena


Protiv dirigenta iz Niša Zorana Andrića pokrenut je postupak u Prekršajnom sudu u Nišu jer koncert "Muzikom za ljubav i mir u svetu", koji je održao prošle godine u Spomen parku Bubanj sa Omladinskom filharmonijom "Naissus", nije prijavio u skladu sa zakonom.

Naime, kako je potvrđeno u Prekršajnom sudu u Nišu, Andrić je održavanje ove muzičke fešte prijavio 7. jula 2016. godine, tri dana pre koncerta umesto pet dana ranije kako to predviđa Zakon o javnom okupljanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon), pa je policija podnela prekršajnu prijavu zbog čega mu sada preti kazna od 100.000 do 150.000 dinara.

- Priznajem, pogrešio sam zbog svoje neobaveštenosti i nepoznavanja paragrafa. Nisam znao da jedan takav vrhunski muzički događaj Zakon tretira kao javno okupljanje. Smatrao sam da je tri dana pre održavanja koncerta dovoljan period za prijavljivanje događaja. Ja sve događaje organizujem sam jer nemam tim menadžera koji bi to mogao da radi - objašnjava maestro Andrić.

On ne krije da se iznenadio kada je dobio poziv za prekršajni sud. Kaže da nije ni pomislio da mu je poziv stigao zbog koncerta.

- Pomislio sam da nije možda zbog nekog propusta u saobraćaju, pa sam se šokirao kada sam video o čemu se radi. Namera mi je bila da organizujem jedinstveni koncert u jednom takvom memorijalnom parku gde je streljano 12.000 rodoljuba, odabirom repertoara koji je primeren mrtvim dušama. Cilj je bio da se pošalje poruka mira, da rata više nikada ne bude. Grad je pomogao taj koncert sa milion dinara prošle godine, a ove godine sa 1,35 miliona i očekujem da će manifestacija postati tradicionalna - objašnjava Andrić.

Nada se da će sud imati obzira za njegove argumente i da će mu izreći samo opomenu, jer para za plaćanje kazne nema.

- Posao predsednika Upravnog odbora u Omladinskoj filharmoniji "Naissus" obavljam volonterski jer se sredstva koja dobijamo kao donacije utroše na organizaciju manifestacija. Neka se zna i da sam na listi za socijalnu pomoć koju dobijam jednom u tri meseca jer nemam primanja. I 1.000 dinara da me kazne, ne bih imao da platim - navodi Andrić.

Predsednica Prekršajnog suda Vera Cvjetković objašnjava da se po Zakonu, sva okupljanja na otvorenom prijavljuju MUP-u najkasnije pet dana pre održavanja i to pisanim putem.

- Zaprećena kazna po Zakonu je od 100.000 do 150.000 dinara, ali prekršajni sudija može da izrekne i manju novčanu kaznu po Zakonu o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - odluka US), ali ne manju od 5.000 dinara. Ipak, ukoliko postoje naročite olakšavajuće okolnosti, može se po Zakonu izreći i samo opomena - objašnjava Cvjetkovićeva.

Andrić se na jučerašnjem ročištu održanom 16. oktobra 217. godine nije pojavio tako da sud može i bez njegovog prisustva da donese presudu, ili da ga pak pozove ponovo ukoliko je neophodno njegovo svedočenje.

Kako je potvrđeno u Prekršajnom sudu u Nišu, protiv Andrića je podneta još jedna prekršajna prijava zbog istog prekršaja iz ove godine. Reč je o koncertu koji je ove godine održan na Bubnju, koji po svemu sudeći, takođe, nije bio prijavljen po Zakonu.

Izvor: Vebsajt Blic, B. Janačković, 17.10.2017.
Naslov: Redakcija