Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE OD 2013. GODINE IMAJU ZAKONSKO PRAVO DA ORGANIZUJU ONLAJN NASTAVU, ALI JE POTREBNO PRECIZNIJE DEFINISANJE ODREDABA KOJE DEFINIŠU OVU OBLAST: Važeći Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju roditeljima i starateljima đaka daje slobodu da biraju da li će učenici pohađati nastavu putem interneta ili kod kuće, što u slučaju osnovaca treba koristiti samo izuzetno, zbog uloge škole u socijalizaciji. Međutim, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju dozvoljava učenje na daljinu samo u slučaju bolesti, ukoliko su osobe sa invaliditetom ili žive daleko od škole, u besputnim krajevima


Iako učenje na daljinu odavno postoji na fakultetima u Srbiji, u svetu su virtuelne učionice odavno deo i školske prakse. Kod nas samo u pojedinim školama i pojedini nastavnici primenjuju ovaj moderan vid nastave, ali bi sve to trebalo da se promeni do idućeg 1. septembra.

Snežana Marković, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za srednje obrazovanje, objašnjava da se priprema zakonska regulativa za učenje na daljinu u osnovnim i srednjem obrazovanju i da će već od naredne školske godine biti pokrenuto nekoliko pilot-projekata.

Još imamo nedoumice oko toga da li će pravo na učenje na daljinu imati svi ili samo oni đaci koji ispunjavaju određene uslove, koje škole to mogu da rade, da li će se tako predavati smo pojedini predmeti ili svi, za koje obrazovne profile će biti dozvoljena ova mogućnost, da li će roditelji imati pravo da biraju šta će njihova deca da uče putem interneta, kako će se voditi evidencija i slično – nabraja Snežana Marković.

Ona ističe da će deo šire stručne debate svakako biti i pitanje da li će se formirati onlajn škola na nacionalnom nivou ili će škole samostalno da organizuju učenje na daljinu. Za sada nisu definisani ni kriterijumi koje će "onlajn nastavnici" morati da ispunjavaju, kako vrednovati učinak i na koji način sprečiti lažiranje na ispitima.

U svetu postoje metodi kojima se obezbeđuje regularnost onlajn ispita i nema potrebe da tu izmišljamo nešto novo. Sinhrona komunikacija sa video-konferencijom može da bude jedna od opcija. Takođe je veoma važno da se onlajn kurs ne zasniva samo na čitanju tekstova i gledanju slajd prezentacija i testova, već da se iskoriste sve mogućnosti multimedija i saradničkog rada nastavnika i učenika – objašnjava Marković.

Čim bude završen nacrt, stručna javnost će moći da komentariše rešenja oko kojih postoje dileme ili više opcija, jer, dodaje, u Ministarstvu prosvete ne žele da rade iza zatvorenih vrata i u uskom krugu, pošto je ovo veoma ozbiljan posao i može da ima mnogo negativnih posledica ako se loše uradi.

Kakva je trenutno situacija u zakonu i u školama? Kod nas škole formalno, od 2013. godine imaju zakonsko pravo da organizuju onlajn nastavu, ali su izostali paragrafi koji tu oblast treba precizno da regulišu. Mnoge škole imaju svoje platforme za učenje na daljinu u koju su uključeni oni koji to žele, za šta je neophodna podrška direktora i psihološko-pedagoška služba. Ali često postoji i nerazumevanje školske uprave, pa pojedini nastavnici ostaju usamljeni u pokušaju osavremenjivanja nastave, jer, kako navode u žalbama upućenim Ministarstvu, takav njihov rad kolegama deluje "sumnjivo".

Aktuelni Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013) roditeljima i starateljima đaka daje slobodu da biraju da li će učenici pohađati nastavu putem interneta ili kod kuće, što u slučaju osnovaca treba koristiti samo izuzetno, zbog uloge škole u socijalizaciji. Srednjoškolcima je ovaj vid učenja daleko potrebniji, pogotovu sportistima, umetnicima i ostalim talentovanim učenicima, kojima zbog takmičenja, treninga ili vežbi manje odgovara klasična nastava. Međutim, Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013) je rigorozniji i dozvoljava učenje na daljinu samo u slučaju bolesti, ukoliko su osobe sa invaliditetom ili žive daleko od škole, u besputnim krajevima. Ali ukoliko matična škola nema sredstva za takav vid učenja, mogućnost koju pruža ovaj Zakon ostaje samo slovo na papiru.

U Srbiji ima mnogo nastavnika koji se bave učenjem na daljinu, ali koje zakon ne prepoznaje kao redovno učenje. U svakoj školi radi barem jedan nastavnik koji onlajn učenje koristi kao dopunu redovnoj nastavi, zadaje domaće zadatke ili vodi sekciju putem interneta. Zahvaljujući "Majkrosoftovom" programu "partner u učenju" formirana je mreža nastavnika koji su se osposobili za ovaj vid učenja i njihov broj je svakoga dana sve veći – kaže pomoćnica ministra.

ZAKON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

Član 8

Roditelj, odnosno staratelj učenika ima pravo da za svoje dete izabere osnovno obrazovanje i vaspitanje u javnoj ili privatnoj školi, odnosno obrazovanje kod kuće ili na daljinu.

ZAKON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2013)

Nastava na daljinu

Član 27

Obrazovno-vaspitni rad može da se ostvaruje i kao nastava na daljinu.

Nastava na daljinu može da se organizuje za redovnog učenika koji nije u mogućnosti da pohađa nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada zbog: bolesti, invaliditeta, kao i nemogućnosti putovanja do škole zbog života u udaljenim sredinama.

Nastava na daljinu ostvaruje se na zahtev roditelja, odnosno staratelja, za svaku školsku godinu.

O nastavi na daljinu škola odlučuje na osnovu raspoloživih sredstava potrebnih za ovaj vid obrazovanja i vaspitanja.

Škola vodi evidenciju o obrazovanju i vaspitanju učenika koji ostvaruju nastavu na daljinu.

Bliže uslove za ostvarivanje nastave na daljinu, način osiguranja kvaliteta i vrednovanja, kao i druga pitanja vezana za ostvarivanje nastave na daljinu propisuje ministar.