Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJENI NACRT STRATEGIJE I AKCIONI PLAN ZA HARMONIZOVANU OBLAST U OKVIRU PREGOVARAČKOG POGLAVLJA 1- SLOBODA KRETANJA ROBE: Strategija predviđa prenošenje svih evropskih direktiva u domaće zakonodavstvo, čime će biti uklonjene nepotrebne barijere u trgovini, a preduzeća u Srbiji učiniti konkurentnim na inostranom tržištu. Strategija i Akcioni plan za ovu oblast su deo merila za otvaranje Poglavlja 1


Cilj Srbije je da sva pregovaračka poglavlja sa EU budu otvorena do kraja 2018. godine, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije, Tanja Miščević.

Ona je u Privrednoj komori Srbije, na predstavljanju Nacrta strategije i Akcionog plana za harmonizovanu oblast u okviru pregovaračkog Poglavlja 1 koje se odnosi na slobodu kretanja roba, navela da kada država otvori poglavlja proces pregovora je mnogo kraći, jer je strateški sve isplanirano i unapred dogovoreno.

Miščevićeva je dodala da, kada je reč o Poglavlju 1 - Sloboda kretanja robe, najveći izazov nije napisati Nacrt strategije i Akcioni plan, već da je važno upoznati privredu i poslovno okruženje sa planovima i dinamikom uvođenja standarda.

Kako kaže, potrebno je da se privreda, a posebno mala i srednja preduzeća upoznaju kako da obezbede sredstva za standardizaciju, odnosno da li mogu da računaju i na pomoć države.

Važno je da u taj posao budu svi uključeni kako bi se troškovi dobro preračunali, a ne da idu samo na teret malih i srednjih preduzeća.

Pomoćnik ministra privrede i predsednik pregovaračke grupe za Poglavlje 1, Jovan Petrović, smatra da je usvajanje Strategije za harmonizovanu oblast koja se tiče slobode kretanja roba veoma značajno jer će omogućiti da se zakonodavstvo Srbije u toj oblasti uskladi sa evropskim, a time će biti uklonjene nepotrebne barijere u trgovini.

Strategija predviđa prenošenje svih evropskih direktiva u domaće zakonodavstvo, jer je, kako je dodao, bitno da preduzeća u Srbiji rade po evropskim standardima iIi zakonima, što će ih učiniti konkurentnim na inostranom tržištu.

"Strategija i Akcioni plan za ovu oblast su deo merila za otvaranje Poglavlja 1 i njihovo usvajanje je uslov da otvorimo ovo poglavlje, a to bi moglo biti u 2017. godini", naveo je Petrović.

Kako je rekao, obaveza je svake države da stvori uslove da preduzeća proizvode i plasiraju robu koja je konkurentna i bezbedna za potrošače, dodajući da je u tom smislu Srbija uspostavila neophodan sistem i do sada preuzela oko 75 odsto zakonodavstva i 97 odsto evropskih standarda.

Proces usklađivanja i dalje traje, dodao je, zbog čega je Strategija sa Akcionim planom za harmonizovanu oblast slobode kretanja roba veoma važna za otvaranje Poglavlja 1, ali i za srpsku industriju u celini, kao i za zaštitu potrošača.

Navodeći da Češka pruža značajnu podršku usklađivanju tehničkog zakonodavstva Srbije sa EU, on je naveo i da Ministarstvo privrede posebnu podršku dobija kroz Tvining projekat "Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda u Srbiji".

Taj projekat, kako je rečeno na skupu, finansira se iz pretpristupnih fondova EU i budžeta Srbije u ukupnoj vrednosti od milion evra.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 17.10.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija