Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ULAGANJIMA: SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE UPUTIO MIšLJENJE VLADI RS DA SE čL. 24 ZAKONA, UGROżAVA PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAčAJA


Savet za borbu protiv korupcije uputio je Vladi Republike Srbije mišljenje o problematičnoj odredbi Predloga zakona o ulaganjima kojom se ugrožava pravo na pristup informacijama od javnog značaja.

 

U saopštenju Saveta navodi se da član 24 Predloga zakona o ulaganjima predviđa da o pristupu informacijama od javnog značaja koje se odnose na podatke o ulaganjima, kao i informacije koje su organi državne vlasti saznali u toku pregovora i vođenja postupka, postupa Vlada.

 

Savet poručuje da tako neprecizna i nesvrsishodna odredba nije u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010 - dalje: Zakon) i da predstavlja ograničenje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Navedenom odredbom se urušava i institucija Poverenika za informacije od javnog značaja ustanovljena kao samostalni državni organ, nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Vlada Republike Srbije ne bi trebalo da odlučuje o zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja kako je to predviđeno Predlogom zakona.

Dalje se navodi da bi takvo rešenje bilo i teško sprovodivo, pogotovo uzevši u obzir nezainteresovanost Vlade Republike Srbije za primenu Zakona. Naime, Vlada Republike Srbije ni u jednom trenutku nije ispoštovala Zakon koji je obavezuje da pruži pomoć Povereniku u administrativnom izvršenju rešenja, iako se Poverenik 67 puta obraćao Vladi za pomoć.

Takođe, Vlada Republike Srbije se nije osvrtala ni na brojne tvrdnje Poverenika da državni organi ne poštuju Zakon i da su u proteklih pet godina kaženi sa 18,9 miliona dinara, te da u brojnim slučajevima ni nakon kažnjavanja informacije nisu postale dostupne javnosti.

Uz to, Vlada Republike Srbije nije izvršila nadzor u skladu sa odredbama Zakona o državnoj upravi("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 101/2007, 95/2010 i 99/2014)kada je reč o nepoštovanju Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010).

Savet smatra da je neophodno da se član 24 Predloga zakona o ulaganjima briše, navodi se u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije.

Izvor: Vebsajt Saveta za borbu protiv korupcije, 16.10. 2015.
Naslov: Redakcija