Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: USVOJENI PREDLOZI ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIćIMA I O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRżAVNOM PREMERU I KATASTRU, DONETO VIšE UREDBI


Na 164. sednici Vlade Republike Srbije, održanoj 14. oktobra 2015. godine, Vlada je usvojila:

  • Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima;
  • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru.

Navedeni zakonski predlozi prosleđeni su Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na istoj sednici doneti su i sledeći pozakonski akti:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014-2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);

Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015)

Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove u sektoru saobraćaja ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);

Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 86/2015);

 Uredba o kriterijumima za formiranje cena lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept("Sl. glasnik RS", br. 86/2015).

Izvor: Redakcija, 18.10.2015.