Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 16. OKTOBRA 2015. GODINE ODRżANE SEDNICE ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, ODBORA ZA FINANSIJE, REPUBLIčKI BUDżET I KONTROLU TROšENJA JAVNIH SREDSTAVA - IZABRAN NOVI ZAMENIK PREDSEDNIKA ODBORA ZA SPOLJNE POSLOVE, USVOJENO VIšE INICIJATIVA ZA POSETE, REDOVNE AKTIVNOSTI STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPšTINE, IZVEšTAJA O REALIZOVANIM POSETAMA I OSTALIM REALIZOVANIM KONTAKTIMA, DATA SAGLASNOST ZAPOSLENOJ U UPRAVI ZA JAVNE NABAVKE ZA OBAVLJANJE DODATNE PLAćENE AKTIVNOSTI


41. sednica Odbora za spoljne poslove

Na 41. sednici Odbora za spoljne poslove, održanoj 16. oktobra 2015. godine, izabran je zamenik predsednika Odbora Žarko Obradović, umesto Dijane Vukomanović, koja zbog dodatnih preuzetih političkih obaveza nije u mogućnosti da obavlja funkciju zamenika predsednika Odbora za spoljne poslove.

Pored izbora zamenika predsednika, na sednici Odbora za spoljne poslove, usvojeno je više inicijativa za posete, redovne aktivnosti stalnih delegacija Narodne skupštine, izveštaja o realizovanim posetama i ostalim realizovanim kontaktima.

67. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 16. oktobra 2015. godine, članovi Odbora razmatrali su predlog zaključka Radne grupe za sprovođenje postupka za izbor predsednika i dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Pre prelaska na rad, na predlog predsednika Odbora dnevni red sednice dopunjen je tačkom Razmatranje zahteva Danijele Bokan, zaposlene u Upravi za javne nabavke, za davanje prethodne pisane saglasnosti za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti.

Članovi Odbora razmotrili su zaključak Radne grupe koja je konstatovala da dva kandidata nisu dostavila kompletnu dokumentaciju, kao i da je jedna prijava bila neblagovremena. Radna grupa je predložila Odboru da navedene prijave ne razmatra u daljem izbornom postupku, posebno imajući u vidu da je tekstom konkursa jasno navedeno da se "neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili kod javnog beležnika, neće razmatrati". Članovi Odbora odlučili su da se prijave kandidata Vladimira Petrovića, Aleksandra Palije i Verice Milenović neće razmatrati u daljem izbornom postupku, zbog toga što su nepotpune, odnosno neblagovremena.

Članovi Odbora prihvatili su predlog Radne grupe da se testiranje kandidata za izbor predsednika i dva člana Republičke komisije održi 23. oktobra 2015. godine, u 12 časova.

U nastavku sednice, članovi Odbora razmotrili su i dali saglasnost na zahtev Danijele Bokan, zaposlene u Upravi za javne nabavke, za obavljanje dodatne plaćene aktivnosti.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 16.10.2015.
Naslov: Redakcija