Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O TURIZMU: PREBAčEN DEO NADLEżNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA NA ORGANE LOKALNIH SAMOUPRAVA, NAROčITO U KONTROLI PRIVATNOG SEKTORA, SEOSKIH DOMAćINSTAVA I HOSTELA. TO SE ODNOSI NA BESPRAVNI RAD, RADNO VREME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I NAPLATU BORAVIšNE TAKSE. PUTNICI ćE UBUDUćE MORATI DA DOBIJU POTVRDU, KOJA ćE DA SADRżI PODATKE O OBEZBEđENOJ GARANCIJI ZA PUTOVANJE. DONETI SU I USLOVI POD KOJIM SINDIKALNE ORGANIZACIJE, FERIJALNI SAVEZI, UDRUżENJA GRAđANA I PLANINARSKE ORGANIZACIJE MOćI DA ORGANIZUJU PUTOVANJA ZA SVOJE čLANOVE. POVEćAN JE I IZNOS DELA NOVčANIH KAZNI KOD PREKRšAJA


Suzbijanje sive ekonomije i bolja zaštita putnika koji koriste usluge turističkih agencija osnovni su ciljevi izmenjenog i dopunjenog Zakona o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015 - dalje: Zakon). Inspekcija sada može da kazni, zabrani rad ili oduzme licencu onima koji ne poštuju procedure. A, ukoliko turista ne bude zadovoljan aranžmanom, moći će da pozove predstavnike agencije, i dobije sve potrebne informacije na svom jeziku.

Ovo su samo neke od novina, koje bi trebalo da regulišu ovu, i te kako značajnu, privrednu granu u Srbiji, jer, prema zvaničnim podacima, u državni budžet, od početka 2015. godine, od turizma se slilo 484 miliona evra. Tome su, kako kažu turistički radnici, doprineli i vaučeri u vrednosti od 5.000 dinara, kao podsticaj domaćeg turizma.

Ipak, uz sav napor države, za razvijanje domaćeg turizma, Srbiji je neophodna bolja infrastruktura, znatno kvalitetniji putevi i novi aerodromi. Tek kada bude rešila ovaj problem, naša zemlja će moći da računa na sve veći broj stranih gostiju.

Jedna od novina je prebacivanje dela nadležnosti inspekcijskog nadzora na organe lokalnih samouprava, naročito u kontroli privatnog sektora, seoskih domaćinstava i hostela. To se najviše odnosi na bespravni rad, radno vreme ugostiteljskih objekata i naplatu boravišne takse. Putnici će ubuduće morati da dobiju potvrdu, koja će da sadrži podatke o obezbeđenoj garanciji za putovanje. Doneti su i uslovi pod kojim će sindikalne organizacije, ferijalni savezi, udruženja građana i planinarske organizacije moći da organizuju putovanja za svoje članove. Povećan je i iznos dela novčanih kazni kod prekršaja.

Da je država rešila da pokuša da stane na put prevarama i malverzacijama u ovom sektoru potvrdio je i Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije.

- Sada se ide na individualne polise, pa će svaki putnik imati osiguranje od insolventnosti i odgovornosti agencije - kaže Seničić. - Tako će kroz ugovor o putovanju, turista biti osiguran na celokupni iznos aranžmana. Ranije su morali da čekaju da se prijave svi koji su prevareni, jer je bila grupna polisa. Jedna od novina je i da će JUTA moći da daje garancije putovanja. Mi ćemo sa određenom osiguravajućom kućom praviti procenu rizika. Organizovaćemo i službu koja će biti na usluzi putnicima, koji su na putovanju.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Subin, 18.10.2015.