Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA: JAKIM ALKOHOLNIM PIćIMA SMATRAJU SE SVA ONA PIćA NAMENJENA LJUDSKOJ UPOTREBI SA SPECIFIčNIM SENZORNIM OSOBINAMA I MINIMALNOM ALKOHOLNOM JAčINOM 15% VOL, KAO I LIKER OD JAJA KOJI IMA ISTU MAKSIMALNU ALKOHOLNU JAčINU. PROPIS REGULIšE KO SE SVE MOżE BAVITI PROIZVODNJOM ALKOHOLNIH PIćA, UZ OBAVEZU DA I PRAVNA LICA I PREDUZETNIK BUDU UPISANI U REGISTAR PROIZVOđAčA JAKIH ALKOHOLNIH PIćA KOJI VODI MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ZAšTITE żIVOTNE SREDINE


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima kojim se uređuje proizvodnja, geografska oznaka, kvalitet, opis, predstavljanje i deklarisanje i promet jakih alkoholnih pića, kao i druga pitanja od značaja za jaka alkoholna pića, i uputila ga poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije  na usvajanje, da bi novi propisi u toj oblasti stupili na snagu početkom 2016. godine.

Seoska domaćinstva, vikendaši i svi koji su do sada pekli rakiju, moći će i dalje to da čine, ali će je moći prodavati i njome trgovati jedino ukoliko su uredno registrovani i ako poseduju svu neophodnu dokumentaciju, kako za njenu proizvodnju, tako i za čuvanje, ambalažu, geografsko poreklo...

Proizvodnja rakije u Srbiji veoma je rasprostranjena i predstavlja viševekovnu tradiciju. Gotovo svaka kuća u ruralnoj sredini ima voćnjak i voće uglavnom prerađuje u najkomercijalniju voćnu prerađevinu – rakiju. Do donošenja Zakona o rakiji i drugim alkoholnim pićima  ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009) bilo je registrovano 2.048 proizvođača, od čega 1.811 fizičkih lica i 237 pravnih. Većina fizičkih lica ni nakon donošenja ovog Zakona nije obavila registraciju proizvodnje u skladu s propisanim uslovima, ali po tom aktu nije ni postojao mehanizam da se proizvodnja rakije fizičkih lica nađe u legalnim kontrolisanim tokovima.

Liberalizacijom uslova za proizvodnju kod pravnih lica i preduzetnika i upisom u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića, što podstiče Predlog zakona, nelegalna proizvodnja i promet postaće manje atraktivni i onemogućavaće dovođenje potrošača u zabludu u vezi sa poreklom i kvalitetom pića, posebno kada se radi o voćnim rakijama. Takođe, omogućiće praćenje svih puteva alkohola, kontrolu celokupnog procesa proizvodnje, počev od osnovne sirovine do gotovog proizvoda upakovanog u bocu, čime se garantuje poreklo i kvalitet proizvoda.

Predlogom zakona se propisuje da se jakim alkoholnim pićima smatraju sva ona pića namenjena ljudskoj upotrebi sa specifičnim senzornim osobinama i minimalnom alkoholnom jačinom 15% vol, kao i liker od jaja koji ima istu maksimalnu alkoholnu jačinu. Reguliše se ko se sve može baviti proizvodnjom alkoholnih pića, uz obavezu da i pravna lica i preduzetnik budu upisani u Registar proizvođača jakih alkoholnih pića koji vodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Proizvođač alkoholnih pića dobija obavezu da vodi podrumarsku evidenciju i čuva dokumentaciju kojim potvrđuje podatke o nabavci, proizvodnji, prometu, sirovini za izradu alkoholnih pića. Predlog zakona propisuje način sazrevanja alkoholnih pića, geografsku oznaku, pravnu zaštitu geografske oznake, registrovanje žiga... 

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 17.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija