Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA: LETNJE RAčUNANJE VREMENA ZAVRšAVA SE 25. OKTOBRA 2015. GODINE


Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/2006) letnje računanje vremena u 2015. godini se završava u nedelju, 25. oktobra 2015. godine u 3 sata ujutru, kada se sat pomera za jedan čas unazad, odnosno na dva sata, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale.

Čas koji se 25. oktobra, zbog pomeranja za jedan sat unazad, pojavljuje dva puta između dva i tri sata, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.

ZAKON O RAČUNANJU VREMENA ("Sl. list SCG", br. 20/2006)

Član 3

Letnje računanje vremena počinje u nedelju u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.

Letnje računanje vremena završava se u nedelju u 3 h, 00 min, 00 s tako što se, pomeranjem za jedan čas unazad, vreme u 3 h, 00 min, 00 s računa kao 2 h, 00 min, 00 s.

Čas koji se poslednje nedelje u oktobru, zbog pomeranja za jedan čas unazad, pojavljuje dva puta između 2 h, 00 min, 00 s i 3 h, 00 min, 00 s, označava se prvi put kao čas 2A, a drugi put kao čas 2B.

Izvor: Vebsajt Direkcija za mere i dragocene metale, 15.10.2015.
Vebsajt Direkcija za mere i dragocene metale, 15.10.2015.