Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO SAVETOVANJE KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU PRIMENE NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA: BEOGRAD 16. OKTOBAR 2015. GODINE


U organizaciji kompanije Paragraf, dana 16.10.2015. godine u Beogradu održano je treće po redu savetovanje pod nazivom "Primena najnovijih izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama".

Kompanija Paragraf je okupila predavače - eminentne stručnjake sa dugogodišnjim iskustvom u praksi, i to: predstavnike Uprave za javne nabavke i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i višeg urednika stručnog časopisa "Budžetski instruktor".

Savetovanju je prisustvovao veliki broj učesnika iz javnog sektora.

U uvodnom delu savetovanja, gospođa Dragana Đinđić, viši urednik u redakciji časopisa "Budžetskog instruktora", predstavila je polaznicima novine u podzakonskoj regulativi Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015). U tom smislu predstavljeni su doneti akti Uprave za javne nabavke usklađeni sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, i informisani prisutni o aktima čije se donošenje očekuje u narednom periodu

U prvom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Svetlana Ražić, Rukovodilac grupe za praćenje, nadzor i kontrolu postupaka javnih nabavki u Upravi za javne nabavke na temu primene Zakona o javnim nabavkama, koje se odnosilo na: izmenjenu definiciju naručioca, mešovite nabavke, nabavke na koje se zakon ne primenjuje (novi izuzeci), nabavke između povezanih lica, okvirni sporazum, planiranje javnih nabavki, oglase o javnim nabavkama, novine kod uslova za učešće u postupku javne nabavke i negativne reference.

U drugom delu savetovanja predavanje je održala gospođa Tamara Mikić, Pomoćnik sekretara u Sektoru za realizaciju posebnih ovlašćenja u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na temu primene Zakona o javnim nabavkama u delu koji se odnosi na: izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka, izmene tokom trajanja ugovora o javnoj nabavci, zaštitu prava u postupku javne nabavke.

Na kraju drugog dela savetovanja odgovarano je na mnogobrojna pitanja učesnika u vezi sa nedoumicama i praktičnom primenom Zakona o javnim nabavkama.

Svi učesnici savetovanja, uz plaćenu kotizaciju, dobijaju GRATIS - komplet od 3 knjige iz oblasti javnih nabavki, i to:

• I KNJIGA: Novi priručnik za primenu Zakona o javnim nabavkama, sa tumačenjem najnovijih izmena i dopuna;

• II KNJIGA: Zbirku propisa za sprovođenje postupaka javnih nabavki, sa UPUTSTVOM UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE PONUĐAČIMA U VEZI IZMENA I DOPUNA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA; Objašnjenja izmenjenih i dopunjenih odredaba zakona koje su od značaja za ponuđače, podnosioce prijava i zainteresovana lica

• III KNJIGA: Priručnik za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Zbog velikog interesovanja korisnika, izvršenog usklađivanja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke sa odredbama izmena i dopuna Zakona o javnim nabavkama, i činjenice da je počela organizacija i realizacija ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona o javnim nabavkama kompanija Paragraf ORGANIZUJE OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE. Za više informacija o obuci, pogledajte OVDE.

Sledeće savetovanje u oraganizaciji kompanije Paragraf biće održano na temu najnovijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrednost, i podzakonskih akata u oblasti PDV-a, dana 21.10.2015. godine u Nišu.

Izvor: Redakcija, 18.10.2015.