Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Konverziju prihvatilo 90 odsto korisnika


 Ukupno 15.600 kredita, vrednih 59,2 milijarde dinara, prebačeno je iz švajcarskih franaka u evro, po osnovu posebnog Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019 - dalje: Zakon) koji je na snazi od 7. maja ove godine. Ipak, to nije ukupan iznos koji će ovi dužnici sada otplaćivati u ratama vezanim za evro. Jer, Zakon je predvideo prethodni otpis 38 odsto preostale glavnice.

U Narodnoj banci Srbije ističu da se postupak konverzije stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima u evre, u skladu sa Zakonom, aktivno prati.

- Primenom ovog Zakona, do kraja jula konvertovano je oko 90 odsto partija stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, odnosno oko 15.600 partija u iznosu od 59,2 milijarde dinara - preciziraju u Narodnoj banci Srbije.

Međutim, kako ističu, ovi rezultati nisu konačni.

- Imajući u vidu da pojedini korisnici stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da u roku od 30 dana od prijema ponude zaključe sa bankom ugovor o konverziji, a prihvatili su ponudu za zaključenje, u narednom periodu može se očekivati dalje povećanje broja stambenih kredita konvertovanih u evre u skladu sa Zakonom i tokom avgusta i septembra - navode u NBS-u.

Konverzija iz švajcaraca u evro, po leks specijalisu, podrazumevala je i otpis 38 odsto preostale glavnice. Ostatak duga konvertuje se u evro, a rate se računaju po kamatnoj stopi koja je u konkretnoj banci važila na dan 31. mart ove godine. Zakon je uveo i ograničenja, pa tako kamatna stopa ne sme da bude veća od 3,4 odsto plus euribor za varijabilne, odnosno četiri odsto za fiksne stope. Leks specijalisom je predviđeno da dužnici ne smeju da imaju dodatnih troškova prilikom konverzije - ni kada je reč o ranije potpisanim polisama osiguranja života, niti kod garancija, hipoteka, ni kod overa kod notara.

U dokumentu Trendovi kreditne aktivnosti u drugom tromesečju 2019. navodi se da je efekat otpisa stambenih kredita prilikom konverzije zajmova indeksiranih u švajcarskim francima u evrokredite ukupno 17,9 milijardi dinara. Sudeći prema podacima s kraja jula, ovaj iznos je porastao na ukupno - 22,5 milijardi dinara.

Prema podacima kojima raspolaže Narodna banka Srbije, od momenta primene Zakona - od 7. maja ove godine, nije bilo značajnih prevremenih otplata stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 16.09.2019.
Naslov: Redakcija