Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI: Uslov za registraciju računovodstvenih usluga je upošljavanje najmanje jednog licenciranog računovođe. Komisija dobija ovlašćenje za javni nadzor nad obavljanjem revizije


Računovodstvom će u Srbiji i dalje moći da se bave svi koji to znaju, ali će makar jedan zaposleni u firmi, bilo velikoj, bilo maloj, morati da ima profesionalno znanje iz ove oblasti. To će biti uslov za registraciju računovodstvenih usluga. A već registrovani će imati na raspolaganju tri godine da dokažu da među sobom imaju baš takvog profesionalca. Ovo je jedna od novina koje donosi Predlog zakona o računovodstvu.

- Nova zakonska rešenja treba da omoguće unapređenje sistema korporativnog finansijskog izveštavanja u Srbiji - kaže pomoćnik ministra finansija, Filip Šanović. - To će biti pozitivan uticaj na sve privredne subjekte, državne organe i institucije, kao i na strane i domaće investitore.

U obrazloženju Predloga zakona stoji da je do sada u Srbiji bilo moguće registrovati se za pružanje računovodstvenih usluga bez bilo kakvih uslova, osim u pogledu registracije u APR.

- Pravna lica i preduzetnici koji žele da se profesionalno bave pružanjem računovodstvenih usluga, a trenutno ih u Srbiji ima oko 8.000, upisivaće se u javni Registar pružalaca računovodstvenih usluga koji će voditi Agencija - piše u Predlogu zakona. - Računovođa koji obrađuje podatke na računaru moraće da koristi računovodstveni softver. On omogućava funkcionisanje sistema internih računovodstvenih kontrola i onemogućava brisanje proknjiženih poslovnih promena.

Menja se i Zakon o reviziji. Predlogom zakona o reviziji Komisija dobija ovlašćenje za javni nadzor nad obavljanjem revizije, čije će delovanje biti usmereno na zaštitu javnog interesa u radu Komore, društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.

Izvor: Vebsajt Novosti, S. B., 16.09.2019.
Naslov: Redakcija