Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

REZULTATI AVGUSTOVSKE ANKETE O INFLACIONIM OČEKIVANJIMA: Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima avgustovske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3±1,5%)


Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima avgustovske ankete, nastavila su da se kreću u granicama cilja (3±1,5%).

Finansijski sektor očekuje da će inflacija u avgustu naredne godine iznositi 2,9%, a da će se u avgustu 2020. nalaziti tačno na centralnoj vrednosti cilja Narodne banke Srbije od 3,0%. Inflaciona očekivanja privrednika niža su u odnosu na jul i iznose 2,5% u kratkom i 2,6% u srednjem roku.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog ekonomskog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije, a odgovarajuće vremenske serije u odeljku Statistika.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 18.09.2018.
Naslov: Redakcija