Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

REFORMA PRAVOSUĐA: CILJ MINISTARSTVA PRAVDE SKRAćENJE DUžINE TRAJANJA SUDSKIH POSTUPAKA I SMANJENJE BROJA STARIH PREDMETA


Jedan od osnovnih ciljeva Ministarstva pravde je skraćenje dužine trajanja sudskih postupaka i bolji pristup pravdi građanima, izjavila je ministarka Nela Kuburović.

"Kada građanin zna da će mu sudski postupak biti okončan u razumnom roku, ma kakva odluka suda bila, onda to znači da je pravosuđe i efikasno i odgovorno", rekla je Kuburović.

Prema njenim rečima, postoje različiti segmenti u kojima će Ministarstvo raditi kako bi se skratila dužina trajanja postupaka i smanjio broj starih predmeta.

"Jačanjem pravosudnih profesija i prenošenjem u njihovu nadležnost onih predmeta koji ne predstavljaju sudeću materiju, rasteretićemo sudije i omogućiti im da postupaju u predmetima gde su građani najzainteresovaniji, poput parničnih postupaka, koji su najbrojniji. Takođe, i u krivičnim postupcima kako ne bi dolazilo do zastarevanja", kaže Kuburovićeva.

Kako je navela, kada je reč o građanima, Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. glasnik RS", br. 40/2015) koji se primenjuje od 1. januara 2016. godine, već daje prve rezultate.

"On omogućava da građani kroz prigovor predsedniku suda ustanove da li je bilo propusta u radu sudije, da li su redovno zakazivana ročišta, da li je bilo zloupotreba od advokata ili veštaka itd.", navodi ministarka.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 16.09.2016.
Naslov: Redakcija