Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE: SPROVEDEN STRES-TEST SEKTORA OSIGURANJA U SRBIJI. REZULTATI UKAZUJU NA TO DA BI U SLUčAJU REALIZACIJE EKSTREMNIH I MALO VEROVATNIH šOKOVA, SEKTOR OSIGURANJA OSTAO STABILAN, VISOKO KAPITALIZOVAN I NE BI BILA UGROžENA ADEKVATNOST KAPITALA


Narodna banka Srbije je, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, u 2016. godini sprovela prvi stres-test sektora osiguranja u Srbiji kako bi se identifikovala izloženost rizicima pojedinačnih društava za osiguranje/reosiguranje.

Stres-test predstavlja projekciju finansijskog stanja u slučaju realizacije ekstremno štetnih događaja, koji nastaju kao posledica jednog ili više faktora rizika, pri čemu je verovatnoća realizacije tih događaja mala, ali su takvi događaji mogući.

Stres-testom Narodne banke Srbije, koji je razvijen u skladu s najboljom supervizorskom praksom, shodnom primenom metodologije stres-testa Evropskog tela za nadzor osiguranja i penzija (EIOPA) i odredaba Direktive Solventnost II, obuhvaćena su tri, međusobno nezavisna, ekstremna scenarija:

  • scenario "Teže utržive investicije" – gubitak zbog smanjenja vrednosti dužničkih hartija od vrednosti, akcija, nekretnina i potraživanja za premiju; ovaj scenario bi najveći efekat imao na adekvatnost kapitala, pre svega zbog smanjenja vrednosti nekretnina i potraživanja za premiju;
  • scenario "Reosiguranje" – gubitak zbog neizvršenja obaveze od strane reosiguravača/retrocesionara, koji ne bi imao značajan efekat na sektor osiguranja;
  • "Aktuarski" scenario – gubitak zbog povećane smrtnosti usled pandemije slične španskom gripu i nedovoljnosti rezervacije za štete, koji bi imao značajan efekat na adekvatnost kapitala.

Rezultati sprovedenog stres-testa ukazuju na to da bi sektor osiguranja i nakon stres-testa, tj. u slučaju realizacije ekstremnih i malo verovatnih šokova, ostao stabilan, visoko kapitalizovan i ne bi bila ugrožena adekvatnost kapitala.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 16.09.2016.
Naslov: Redakcija