Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O TAKSAMA I NAKNADAMA: ZAKONOM ćE BITI UJEDNAčENI IZNOSI NAKNADA NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA. BIćE UVEDENO I PRAVILO DA SE ZA JEDNU JAVNU USLUGU MOžE NAPLAćIVATI SAMO JEDNA TAKSA, A DA SE VISINA TAKSE NE MOžE ODREđIVATI U PROCENTU OD PROMENLJIVE OSNOVICE. BIćE ZABRANJENA NAPLATA TAKSE KADA SE DOKUMENT PRIBAVLJA ZA DRUGI DRžAVNI ORGAN


Međunarodni monetarni fond (MMF) traži od Srbije da do 2017. godine donese Zakon o taksama i naknadama kojim bi se visina ovih nameta na lokalom nivou izjednačila u celoj Srbiji. To je jedan od zahteva za šestu reviziju aranžmana Srbije sa MMF-om, koja će biti obavljena u drugoj polovini oktobra 2016. godine.

Zbog ovakvih rešenja, u nekim lokalnim samoupravama takse će biti smanjene, a u drugim povećane.

Da bi se do toga došlo počele su pripreme za novi Zakon o taksama i naknadama. Tim zakonom biće ukinuti i mnogi od 489 nameta koje su lokalne samouprave propisale.

Tako bi se, po mišljenju MMF, zaustavila samovolja lokalnih vlasti koje su često pribegavale neosnovanom podizanju dažbina da bi preko leđa privrede i građana obezbedili novac koji nedostaje u kasama.

Zato se i dešavalo da neke takse ili naknade u nerazvijenim opštinama budu i veće od onih u razvijenijim.

Drugim rečima, ovom izmenom takse i naknade u Užicu bile bi iste kao u Surdulici.

Pokušaće da se nađe prava mera i u broju nameta, ali i visini. MMF traži da se novim Zakonom osigura predvidivost poreza, taksi, naknada.

Nadležni su počeli pripremu za izradu nove regulative, pa će se tako formirati i radna grupa koja bi trebalo da definiše sve nelogičnosti sadašnjeg sistema. U njen sastav ući će predstavnici ministarstava finansija, lokalne samouprave, ali i stručnjaci koji bi trebalo da definišu registar taksi, poreza i nameta i način na koji se određuje njihova visina.

Pored toga, uvešće se i pravilo da se za jednu javnu uslugu može naplaćivati samo jedna taksa, a da se visina takse ne može određivati u procentu od promenljive osnovice.

Biće zabranjena naplata takse kada se dokument pribavlja za drugi državni organ.

Privrednici smatraju da ukoliko se ne smanje nameti na lokalnom nivou, oni neće moći da isplate uvećanu minimalnu cenu rada.

- Mi smo ukazali na taj problem Vladi i nama je pregovorima oko cene rada načelno rečeno da će do kraja godine doći do nekih promena u ovoj oblasti. Šta i u kojem delu, zavisiće od odobrenja MMF - kaže Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca.

Izvor: Vebsajt Blic, S. Vukašinović, 15.09.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija