Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORMIRANA RADNA GRUPA ZA IZRADU KODEKSA RADA: PRECIZIRANJE NAčINA I ROKOVA ZA DONOšENJE ZAKONA IZ OBLASTI RADNOG ZAKONODAVSTVA


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin saopštio je da je resorno ministarstvo formiralo Radnu grupu za izradu Kodeksa rada, kojim će biti precizirani načini i rokovi donošenja zakona iz oblasti radnog zakonodavstva.

Vulin je na prvom sastanku stručne grupe za izradu pomenutog kodeksa, koji je održan u Vladi Srbije, istakao da će taj akt biti donet u narednih godinu dana.

On je rekao da će tim stručnjaka prvo raditi na donošenju zakona o socijalnom preduzetništvu, a zatim i na zakonima o radu, socijalnom partnerstvu i kolektivnom pregovaranju, sindikatima i o štrajku, mirnom rešavanju radnih sporova, bezbednosti zdravlja na radu, savetima zaposlenih, kao i o radnim sudovima.

Radnu grupu, kako je naveo, čine profesori Pravnog fakulteta, stručnjaci iz oblasti radnog zakonodavstva i predstavnici resornog ministarstva.

Ministar je izrazio nadu da će zakon o socijalnom preduzetništvu do kraja godine ući u skupštinsku proceduru, uz napomenu da taj dokument mora da odražava trenutnu situaciju, odnosno da rešava probleme radnika u preduzećima u restrukturiranju, ali i probleme privatizacije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 18.9.2014.