Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 27. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 18. SEPTEMBRA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 27. sednici II Velikog veća odlučio o 19 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti "i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom" odredaba člana 6. stav 1. tačka 7) i člana 21. st. 3. i 4. Zakona o advokaturi ("Službeni glasnik RS", br. 31/11 i 24/12 - Odluka US). (predmet IUz-67/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 5. stav 3, člana 6, člana 14. stav 2, člana 15. st. 1, 2, 4, 5, 6, 7. i 8, člana 16. stav 1. tačka 2, člana 18. tač. 2, 5, 11. i 16, čl. 20, 21. i 23, čl. 28. do 53. i člana 83. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o izboru poslanika u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine ("Službeni list AP Vojvodine", broj 3/12 - prečišćen tekst). (predmet IUo-169/2013)

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-2858/2011, Už-1204/2012, Už-1205/2012, Už-1405/2012, Už-1767/2012, Už-2098/2012, Už-2869/2012, Už-3629/2012, Už-6461/2012, Už-6596/2012 i Už-9899/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-3230/2011, Už-6821/2011, Už-3294/2012 i Už-8018/2012

- obustavio postupak po ustavnim žalbama u predmetima Už-4639/2013 i Už-8592/2013

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 18.9.2014.