Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE ADVOKATIMA ZA POSTUPANJE TOKOM OBUSTAVE RADA


Odlukom Skupštine Advokatske komore Srbije (AKS) advokatima je do daljeg zabranjeno da ulaze i borave u prostorijama sudova, tužilaštava, policije ili organa uprave po bilo kom osnovu.

U uputstvu za postupanje tokom obustave rada, objavljenom na sajtu AKS, dalje se navodi da advokati neće dolaziti na suđenja, niti u tužilaštvo radi istražnih postupaka i postupaka pregovora oko primene oportuniteta ili sporazuma o krivici, niti će odlaziti u policiju u pretkirivičnim postupcima.

Advokati su dužni, shodno tom uputstvu, da pred sudovima, tužilaštvima i drugim organima obavljaju samo one radnje koje su vezane za nastupanje prekluzivnih rokova.

To znači da mogu da podnose tužbe, žalbe i druga pismena kod kojih bi propuštanje roka rezultiralo gubitkom prava.

Takođe mogu da pristupe na sednicu veća apelacionih sudova povodom žalbe u krivičnom postupku, na raspravu pred drugostepenim sudovima povodom žalbe u parničnom postupku i na raspravu povodom tužbe u Upravnom sporu.

Nepoštovanje navedenih uputstava smatra se "težom povredom dužnosti advokata", navodi se u pomenutom uputstvu.

Sva ova uputstva govore da u praksi svi oni koji su privedeni zbog krivičnog dela za koje je zaprećena kazna viša od osam godina zatvora, a za koje je neophodna odbrana, neće moći da ostanu u pritvoru, odnosno "ozbiljni kriminalci" za vreme štrajka neće moći da se hapse i da im se određuje pritvor.

više od 8.000 advokata širom Srbije počelo je obustavu rada za koju je predsednik AKS Dragoljub Đorđević najavio da će trajati do ispunjenja zahteva advokature.

Sudije odlažu ročišta i na molbu optuženih, koji ne moraju da imaju branioce na suđenju, ali ipak žele da im se sudi u prisustvu njihovih advokata.

Đorđević je rekao je da će advokatura biti u štrajku dok se ne ispune njihovi zahtevi za otklanjanjem nepravilnosti vezanih za uvođenje javnog beležništva koje ugrožavaju advokatsku profesiju, kao i za rešavanjem pitanja paušalnog poreskog oporevzivanja.

Pregovori advokata ministarstava finansija i pravde nastavljaju se u ponedeljak povodom pitanja oporezivanja.

Izvor: Tanjug