Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVO NA BANJSKO LEČENJE O TROŠKU FONDA: Samo za šest bolesti: neurološka oboljenja (ali ne Parkinsonova bolest), bolesti srca i krvnih sudova, neka reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, endokrinološka (dijabetes), povrede i oboljenja lokomotornog sistema


Lekari opšte prakse rado i veoma često svojim pacijentima preporučuju banjski oporavak, ali u neki rehabilitacioni centar besplatno mogu da odu samo najteži bolesnici i to, najčešće, posle operacije. Tačnije, jedini izuzetak su dijabetičari koji imaju pravo da jednom u pet godina odu na oporavak u Vrnjačku Banju.

Ostali bolesnici na besplatnu banju mogu da računaju samo ukoliko dođu u teško zdravstveno stanje ili posle operacije. Još konkretnije - banjsko lečenje može da se dobije samo za šest bolesti. To su: neurološka oboljenja (ali ne Parkinsonova bolest), bolesti srca i krvnih sudova, neka reumatska oboljenja, oboljenja respiratornog sistema, endokrinološka (dijabetes), povrede i oboljenja lokomotornog sistema.

Međutim, i ovi bolesnici mogu da računaju na banju samo ukoliko njihove druge bolesti nisu kontraindikovane. Recimo, banjsko lečenje ne može da dobije ni pod kojim uslovima osoba koja je psihotična, ima epi-napade, bolesti zavisnosti, akutna infektivna oboljenja, tuberkolozu, emboliju pluća, akutan reumatizam i, naravno, trudnice.

- Svaki lekar opšte prakse hroničnom bolesniku može da preporuči banjsko lečenje, ali može da ode samo onaj kome to odobri komisija - kažu u RFZO.

Na besplatno banjsko lečenje se, najčešće, odlazi pravo iz bolnice posle teške operacije kičme, ekstremiteta ili kuka, kao i posle šloga i srčanog udara, dijabetičari ili oboleli od teškog oblika psorijaze.

Procedura je, obično, sledeća: uz otpusnu listu dobija se preporuka da se lečenje nastavi u banji, komisija RFZO to odobri i pacijent pravo iz bolnice odlazi u lečilište. Međutim, ukoliko se dogodi da je čovek operisao kičmu i ortoped preporuči banjski oporavak, a uporedo ima i Parkinsonovu bolest za koju i neurolog preporučuje banju - ovaj čovek neće otići u rehabilitacioni centar, nego kući. Jer, oboleli od Parkinsonove bolesti nemaju pravo na banju.

Dakle, svi koji su dobili preporuku lekara opšte prakse za banjsko lečenje treba da odu na pregled kod dvoje specijalista i da sa ovom dokumentacijom podnesu molbu komisiji RFZO. Ukoliko komisija odobri banjsko lečenje, spisak će biti poslat odgovarajućoj banji koja će pacijenta pozvati.

Treba imati u vidu da pacijenti ne mogu da biraju banju u koju će ići na oporavak, jer mogu da odu samo u onu u kojoj se leči konkretna bolest i nalazi se na teritoriji na kojoj stanuje bolesnik. Fond PIO jednom godišnje šalje oko 35.000 korisnika na oporavak, ali je rok za prijavljivanje bio do 12. juna. Fond PIO je potpisao ugovor sa 24 banje o beneficiranom oporavku na rate, pa je to još jedna mogućnost da se ode na lečenje.

Oko 30.000 pacijenata (neki su otišli više puta) boravilo je besplatno u banjama Srbije, a ostali su od 30 do 60 dana. Prosek oporavka je 25 dana, a komisija je na licu mesta u 45 odsto slučajeva produžila trajanje lečenja koje je preporučila komisija RFZO.

Izvor: Vebsajt Novosti, 15.08.2019.
Naslov: Redakcija